3 Ağustos 2018 Cuma

ANAFLAKSİ TEDAVİSİ


ANAFLAKSİDE   KULLANILAN İLAÇLAR

BİRİNCİL İLAÇ:                                         İKİNCİL İLAÇLAR:

ADRENALİN  
                                                                       *H1 AntihistaminikFeniraminmaleat
1: 1.000 lik(1mg/ml)                                      Avil: 1mg/kg İM
0.01mg/kg                                                     *H2 Antihistaminik: Ranitidine
= 0.1 dizyem/kg                                             Ulcuran:1mg/kg (max 50mg) İV
                                                                       * beta 2 agonisti: ventolin 2.5-5 mg inhale
                                                                       *kortikosteroid:  prednol 1mg/kg. IV max 50mg1)      H1 ve H2 antihistaminikleri, cilt bulguları , kaşıntı ve ürtiker için
2)      Ventolin, bronkospazmı olan hastalarda.
3)      Prednol, anaflaksininbifazik olması nedeniyle önerilir.


ANAFLAKSİ TEDAVİSİ:

1-      UYLUĞUN ORTA KISMININ   DIŞ-YAN BÖLGESİNE 1 /1 LİK ADRENALİN 0.1 DZ /KG ( MAX 3 DZ) İ.M. YAPIN
2-      HASTAYI SOL YANINA YATIRIN , HAVA YOLU AÇIKLIĞINI SAĞLAYIN
3-      BACAKLARINI YUKARI KALDIRIN
4-      MASKE İLE OKSİJEN VERİN, 6-8 LİTRE / DAK.
5-      DAMAR  YOLUNU  AÇIN .. 2 DAMAR YOLU AÇILSIN.
6-      HEMEN 20 CC / KG DAN SERUM FİZYOLOJİK  İ.V . BOLUS VERİN
7-  ADRENALİNİ 5-10 DAKİKADA BİR TEKRARLAYABİLİRSİNİZ.


GENEL PEDİYATRİ PRATİK İNTRAVENÖZ ANTİBİYOTİK DOZLARI

GENEL PEDİYATRİ PRATİK İNTRAVENÖZ ANTİBİYOTİK DOZLARI
UZM. DR. ÖMER GÜNEŞ


AmpisilinSulbaktam (A Grubu Beta Hemolitik streptokok)
4x25-50 mg/kg doz İV
Ampisid 250 mg/1 ml, 500 mg/1.8 ml, 1000 mg/3.5 ml İM/İV flk
10 kg                      : Ampisidflk 4x250-500 mg İV
20 kg                      : Ampisidflk 4x500-1000 mg İV
30 kg                      : Ampisidflk 4x750-1500 mg İV
>12 yaş / >40 kg    : Ampisidflk 4x1000 mg İV

Kristalize penisilin (A Grubu Beta Hemolitik streptokok)
<Ergen: 4x25,000–100,000 U/kg/24sa maks: 24.000.000 U/24 sa
Ergen: 4x1000.000-6000.000 U
Kristasil 500000 IU/2 ml, 1000000 IU/2 ml İV flk
10 kg                      : Kristasilflk 4x250.000-1000.000 U İV
20 kg                      : Kristasilflk 4x500.000-2000.000 U İV
30 kg                      : Kristasilflk 4x750.000-1500.000 U İV
>12 yaş / >40 kg    : Kristasilflk 4x1000.000-2000.000 U İV

Sefazolin (Antistafilokoksik, AGBHS, YDE)
<Ergen: 50–100 mg/kg/24 hr ÷ Q8 hr IV maks: 6 g/24 sa
Ergen: 2–6 g/24 sa ÷ Q6–8 hr IV maks: 12 g/24 sa
Cefamezin 250 mg/2 ml, 500 mg/4 ml, 1000 mg/4 ml
10 kg                      : Cefamezinflk 3x250 mg İV
20 kg                      : Cefamezinflk 3x500 mg İV
30 kg                      : Cefamezinflk 3x750 mg İV
>12 yaş / >40 kg    : Cefamezinflk 3x1000 mg İV

Sefuroksim (Otit, Sinüzit, Loberpnömoni)
<Ergen: 75–150 mg/kg/24 hr ÷ Q8 sa
Ergen: 750–1500 mg/doz Q8 sa
Zinnat 250 mg/.. ml, 750 mg/.. ml, 1500 mg/.. ml
10 kg                      : Zinnatflk 3x250-500 mg İV
20 kg                      : Zinnatflk 3x500-1000 mg İV
30 kg                      : Zinnatflk 3x750-1500 mg İV
>12 yaş / >40 kg    : Zinnatflk 3x750-1500 mg İV

Seftriakson (İYE, Sepsis, OBA, Otit, Sinüzit, Loberpnömoni, menenjit)
50-100 mg/kg/24 sa İV, ergen: 2x1-2 g
Rocephine 0,5-1 g İV flk
10 kg                      : Rocephineflk 2x250-500 mg İV
20 kg                      : Rocephineflk 2x500-1000 mg İV
30 kg                      : Rocephineflk 2x750-1500 mg İV
>12 yaş / >40 kg    : Rocephineflk 2x1000 mg İV

Sefotaksim (İYE, Sepsis, OBA, Otit, Sinüzit, Loberpnömoni, menenjit)
100-200 mg/kg/24 sa İV 4 doz , ergen: 2x1-2 g
Sefotak 1 g/4 ml, 500 mg/2 ml İV flk
10 kg                      : Sefotakflk 4x250-500 mg İV
20 kg                      : Sefotakflk 4x500-1000 mg İV
30 kg                      : Sefotakflk 4x750-1500 mg İV
>12 yaş / >40 kg    : Sefotakflk 4x1000-3000 mg İV


Flukloksasilin (Antistafilokoksik, YDE)
40-50 mg/kg/24sa Q8sa
Floksin 1 g/20 ml flk
10 kg                      : Floksin 1 g/20 ml flk 3x 160-250 mg
20 kg                      : Floksin 1 g/20 ml flk 3x330-500 mg
>12 yaş / >40 kg    : Floksin 1 g/20 ml flk 3x1 g

Meropenem (Dirençli gram negatifler)
6-120 mg/kg/24 sa, ergen: 3x1-2 g İV
Meronem 0.5  g/.. ml, 1 g/10 ml İV flk
10 kg                      : Meronemflk 4x500 mg İV
20 kg                      : Meronemflk 4x750 mg İV
30 kg                      : Meronemflk 4x1000 mg İV
>12 yaş / >40 kg    : Meronemflk 4x1500 mg İV

Vankomisin (MRSA, KNS, Kateter, Şant, menenjit)
4x10-15 mg/kg, ergen: 4x0.5-1 g, maks 4 g/24 sa
Vancomycin 500 mg10 ml, 1 g/10 ml İV flk
10 kg                      : Vancomycinflk 4x125 mg İV
20 kg                      : Vancomycinflk 4x250 mg İV
30 kg                      : Vancomycinflk 4x750 mg İV
>12 yaş / >40 kg    : Vancomycinflk 4x750 mg İV

Teikoplanin (Vankomisin alerjisi/intoleransı)
10 mg/kg/doz Q24sa
Targocid 200 mg/3 ml, 400 mg/6 ml İV flk
10 kg                      : Targocidflk 4x100 mg İV
20 kg                      : Targocidflk 4x100 mg İV
30 kg                      : Targocidflk 4x100 mg İV
>12 yaş / >40 kg    : Targocidflk 4x100 mg İV

Klaritromisin (Penisilin alerjisi, atipikpnömoni)
2x7.5 mg/kg İV, ergen: 2x250-500 mg
Klacid 500 mg flk
10 kg                      : Klacidflk 2x75 mg İV
20 kg                      : Klacidflk 2x150 mg İV
30 kg                      : Klacidflk 2x225 mg İV
>12 yaş / >40 kg    : Klacidflk 2x500 mg İV

Klindamisin (Antistafilokoksik/streptokosik, antianaerop)
25-40 mg/kg/24 sa, ergen: 2x600-900 mg İV
Klindan 300 mg-600 mg amp
10 kg                      : Klindanamp 3-4x100 mg İV
20 kg                      : Klindanamp 3-4x200 mg İV
30 kg                      : Klindanamp 3-4x300 mg İV
>12 yaş / >40 kg    : 2x600 mg İV

Metronidazol (Antiamebik, anti-anaerop)
30-40 mg/kg/24 sa, ergen: 3x500-750 mg
Flagyl %0.5 100 ml (500 mg)
10 kg                      : Flagyl %0.5  3x125 mg (25 ml) İV
20 kg                      : Flagyl %0.5  3x250 mg (50 ml) İV
30 kg                      : Flagyl %0.5  3x375 mg (75 ml) İV
>12 yaş / >40 kg    : Flagyl %0.5 3x500 mg (100 ml) İVAnafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...