31 Mayıs 2021 Pazartesi

topikal steroid sınıflaması

Topikal kortikosteroidlerin güçlerine göre sınıflandırılması (Niedner sınıflaması) 


Sınıf IV (Çok güçlü) 

Klobetazol propiyonat - dermovate

Betametazon dipropiyonat -

Diflukortolon valerat 


Sınıf III 

Mometazon furoat -elocon, momecon #

Dflukortolon valerat 

Flutikazon propiyonat- cutivate #

 Betametazon valerat - betnovat

Halometazon monohidrat 

Halsinonid Fluokortolon 


Sınıf II 

Fluokortolon 

Flumetazon pivalat

 Halsinoid 

Flusinolon asetonid

 Prednikarbat 

Metilprednizolon aseponat - advantan 

Hidrokortizon butirat - locoderm *

Klobetazon butirat - eumovate

Triamsinolon asetonid


 Sınıf I (Az güçlü) 

Klokortolon pivalat 

Prednizolon  - prednol krem

Hidrokortizon asetat- hipokort *

 Hidrokortizon * 1 yas altı 

# 2 yas ve üzeri 

diğerleri 12 yas üstü 

 


 kaynak: 

http://www.dermatoz.org.tr/2018/1/dermatoz18091ozelsayı.pdf10 Ekim 2020 Cumartesi

antiviral aromatik yağlar

 


Bir çalışmada tarçın ( Cinnamomum zeylanicum ), bergamot ( Citrus bergamia ), limon otu ( Cymbopogon flexuosus ), kekik ( Thymus vulgaris ) ve lavanta ( Lavandula angustifolia ) içeren ticari uçucu yağların influenza tip A'ya (H1N1) karşı in vitro antiviral etkisini değerlendirdi.). 

Yağlar sıvı fazda% 0.3 konsantrasyonda ve buhar fazında test edildi.

 Tarçın, bergamot, kekik ve limon otu yağları sıvı fazda% 100 H1N1 inhibisyonu gösterirken, lavanta esansiyel yağı inhibisyonu% 85 idi.

 Bununla birlikte, buhar fazında, 30 dakikalık maruziyetten sonra sadece tarçın yaprağı uçucu yağı için% 100 inhibisyon gözlenmiştir. 

Bergamot, limon otu, kekik ve lavanta uçucu yağları sırasıyla% 95,% 90,% 70 ve% 80 inhibisyon oranları göstermiştir 

American Journal of Essential Oils and Natural Products 2014; 2 (1): 47-533 Ekim 2020 Cumartesi

aromaterapıde kullanılan yaglar

 BAY LAUREL (Laurel Leaf, Bay Leaf, Sweet Bay)

Laurus nobilis.1,8-Cineole 18.8%–68.8%

Avoid with children under age 3, particularly around the nose and

mouth. Use very cautiously in children under age 5 due to high 1,8-

cineole content. 

Use very cautiously during pregnancy and lactation due to potentially

high methyl eugenol content. 

Do not take orally due to high methyl eugenol content. Methyl eugenol

is considered an animal carcinogen and a possible human carcinogen.

May interact with blood pressure medications based on a study with an

ethanolic extract of bay laurel

Avoid with epilepsy and Parkinson’s disease due to 1,8-cineole

content.

May interfere with pentobarbital and other barbiturates (medications

for anxiety and insomnia) based on 1,8-cineole content.


BERGAMOT

Citrus bergamia Risso,Limonene 10.5%–53.2%

Very photosensitizing,

May interfere with the enzymes responsible for drug metabolism

(NSAIDs, proton-pump inhibitors, acetaminophen, antiepileptics,

immune modulators, blood-sugar medications, blood pressure

medications, antidepressants, antipsychotics, diabetic medications,

antihistamines, antibiotics, and anesthetics).


CAMPHOR (Hon-Sho, True Camphor)Camphor 36.5%–98.0%

Cinnamomum camphora, Laurus camphora

Avoid with children under 6 due to high camphor content. Several

cases of camphor poisoning and/or seizures from ingestion and topical

application have been reported in children.

Camphor ingestion may lead to abortion.

Avoid with epilepsy and Parkinson’s disease due to camphor content.

camphor may negatively impact red blood cells and increase the risk of jaundice in children

with Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency (G6PD).

Avoid with those who have a compromised liver due to the risk of

increased liver enzymes and liver damage.


CEDARWOOD

Cedrus atlantica, Cedrus deodara.

None currently known.Alpha-pinene 14.9%–79.4%

CINNAMON BARK (Ceylon Cinnamon, True Cinnamon)(E)-Cinnamaldehyde 50.5%–91.0%

Avoid during pregnancy and lactation.

May interact with aspirin, blood pressure, antiplatelet, and

anticoagulant medications, and increase the risk of bleeding among

people with bleeding disorders.

May interact with antibiotics and possibly enhance their effects..


CITRONELLA (Java Citronella)

Cymbopogon winterianus.Citronellal 26.5%–42.8%

Caution is advised during pregnancy and lactation due to citral content.

There is a low risk that when citronella is taken orally it may interfere

with enzymes responsible for metabolizing medications (NSAIDs,

proton-pump inhibitors, acetaminophen, antiepileptics, immune

modulators, blood-sugar medications, blood pressure medications,

antidepressants, antipsychotics, diabetic medications, antihistamines,

antibiotics, and anesthetics).

May interfere with medications used to treat high blood pressure

(calcium channel blockers) and cause low blood pressure according to

animal research


CLARY SAGE

Salvia sclarea.Linalyl Acetate 16.9%–60.8%

Clary sage contains the phytoestrogen sclareol, which can either block

or mimic the action of estrogen according to current knowledge.

Avoid with barbiturates.


CLOVE BUD

Syzygium aromaticum, Eugenia caryophyllata.Eugenol 69.8%–87.0%

Caution with pregnancy and lactation.

May interact with aspirin, blood pressure, antiplatelet, and

anticoagulant medications, and increase the risk of bleeding among

people with bleeding disorders.

May interact with MAOI antidepressants.


CYPRESS (Mediterranean Cypress)

Cupressus sempervirens.Alpha-pinene 30.0%–64.2%


May interact with aspirin, blood pressure, antiplatelet, and

anticoagulant medications, and increase the risk of bleeding among

people with bleeding disorders.EUCALYPTUS

Eucalyptus globulus, 1,8-Cineole 33.6%–83.9%

Eucalyptus radiata.1,8-Cineole 22.4%–74.3%


Avoid with children under age 3, particularly around the nose and

mouth. Use very cautiously in children under age 5 due to high 1,8-

cineole content.

Avoid with epilepsy and Parkinson’s disease due to 1,8-cineole

content.

May interfere with pentobarbital and other barbiturates


FRANKINCENSE

Boswellia sacra, Boswellia carterii (B. carteri),Alpha-pinene 2.0%–64.0%

May interfere with the enzymes responsible for metabolizing

medications (NSAIDs, proton-pump inhibitors, acetaminophen,

antiepileptics, immune modulators, blood-sugar medications, blood-

pressure medications, antidepressants, antipsychotics, diabetic

medications, antihistamines, antibiotics, and anesthetics).


GERANIUM (Rose Geranium)

Pelargonium graveolens,Citronellol 2.4%–45.7%

Geraniol 1.1%–38.4%

May interfere with the enzymes responsible for metabolizing

medications (NSAIDs, proton-pump inhibitors, acetaminophen,

antiepileptics, immune modulators, blood-sugar medications, blood-

pressure medications, antidepressants, antipsychotics, diabetic

medications, antihistamines, antibiotics, and anesthetics).

May interact with diabetes medications and cause low blood sugar.

GERMAN CHAMOMILE (German Camomile, Blue

Chamomile)

Matricaria recutita, Matricaria.Chamazulene 0.7%–61.3%

Bisabolol Oxide A 3.1%–56.0%

May interact with aspirin, blood-pressure, antiplatelet, and

anticoagulant medications, and increase the risk of bleeding among

people with bleeding disorders.

May interfere with the enzymes responsible for metabolizing

medications


dr. scott johnsonevidence based esseintial oil therapy 2015 

çocuklarda B 12 vitamini tedavisi

 

normal değerler: 200-350 mikrogram 900 e kadar normal..<100 ağır eksiklik,

b 12 düzeyi normalken b 12 vit. eksikliği olabilir.beraberinde demir eksikliği varsa MCV yükselmeyebilir.

 12 tedavisi verilirken , 2 .haftada demir tedavisi vermek gerekebilir.

 b12 eksikliğinde   kan da : b12 . folat, ure keratinin, ALT AST, TIT

holotranskobalamin aktif form.

metilmalonik asit: b 12 vit, homosistein,  hem 1 2 , hem folat eks. gösterir.

B 12 vitamin tedavi dozu: 10- 30 microgram/kg/gun 

500 microgram/ gun  uygun doz 3 ay. 3 ay sonra kontrol.


ted:

 oral tedavi ile parentral tedavi arasında fark yok.

 oral tedavi ile sublingual tedavi arasında fark yok 

 ilk hafta 1000 mcgr / gün  7 gün .sonra 100 mcgr. haftada bir. 1 ay

agır pernisiyoz anemide: 

IM: 100- 1000mcgr 1 hafta he rgün

2 hafta : 2 gün / hafta

2 hafta :  1 gün / hafta

sonra ayda bir .


PO: 250-1000 mcgr 1 hafta her gun

2 hafta  haftada 2

 2 hafta haftada 1 

sonra ayda bir ..


b12 yuksekliği 

<900

oral alımı dışla.

enfeksiyon hastalıkların iyileşme döneminde

otoimmun hastalıklarda,

inflamatuvar hast

 KC bobrek hastalıklarında

malignitede ( solid tm.)

tetkik: hemogram 

crp sedim ,TİT, MMA , homosistein

biokimya , radyoloji.

8 Mayıs 2020 Cuma

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar:
pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta
e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır

7 Mayıs 2020 Perşembe

QUORUM SENSING

QUORUM SENSING (ÇEVREYİ ALGILAMA SİSTEMİ) İNHİBİTÖRLERİ: Bakteriyel enfeksiyonların kontrolü ve tedavisi için umut vaat eden yeni stratejiler

Doç. Dr. Gülgün TINAZ


Bakteriler birbirleriyle nasıl ileti șim kuruyorlar? •Bakteriler birbirleriyle ileti șim kurmak için küçük sinyal molekülleri kullanıyorlar
Bakteriler bu sinyal molekülleri aracılığıyla yeterli ço ğunlu ğa ula șıp ula șmadıklarını izlemekte ve yeter ço ğunlu ğa ula ș tıkları anda da virülens faktörlerinin üretimi gibi kritik gen ekspresyonları tetiklenmektedir.

 Hücreler arası iletișimi sağlayan bu haberleșme sistemi çevreyi algılama (quorum sensing) olarak adlandırılır. •Bu olay bakteriye kendi hücre populasyon yoğunluğunu izleme ve buna bağlı olarak davranıșlarını düzenlenme olanağı verir.

Böylelikle, konakta enfeksiyon olu șturabilecek yeterli ço ğunlu ğa ula șıncaya kadar ba ğıșıklık sistemi tarafından patojen bakterinin fark edilmemesi sa ğlanarak ba șarılı bir enfeksiyon süreci olu șturulur.

Biyofilm, bakteriyi ba ğıșıklık sisteminden koruyan bir yapı…. •Biyofilm içindeki bakteri planktonik bakteriye göre antibiyotiklere 1000 kat daha dirençli!!!!

Son zamanlarda yapılan araștırmalar, bakteriler arası iletișim sisteminin bozulması durumunda bakterilerin koordineli davranamayacakları, konakta kolonize olma yeteneklerinin azalacağı ve bunun sonucunda bașarılı bir enfeksiyon süreci ortaya koyamayacaklarını göstermektedir


Günümüzde bakteriyel enfeksiyonlar ile sava ș için tercih edilen antibiyotik kullanımı gibi klasik yöntemler; •protein sentezi, •DNA replikasyonu ve •hücre duvarı sentezi gibi bakteriler için önemli i șlemleri engelleyerek onları öldürerek yok etme temeline dayanmaktadır.
 Ancak bu yöntemler bir süre sonra antibiyotiklere kar șı dirençli populasyonların ortaya çıkmasına, bu da, kullanılan antibiyotiklerin giderek etkisiz kalması, dolayısıyla hastalıkların tam anlamıyla tedavi edilememesi, direncin yayılması ve ekonomik kayıplar ile sonuçlanmaktadır.


Dolayısıyla bakterileri direk öldürmek yerine aralarındaki haberle șme sistemini bloke ederek bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek ve kontrol altında tutmak, patojenlerle sava șta çok umut vaat eden yeni bir strateji olarak dü șünülmektedir.

1- Doğal İnhibitörler 2- Sentetik Analoglar 3- Bazı İlaçlar1- Doğal İnhibitörler Gram-negatif bakterilerde çevreyi algılama sistemini bloke etti ği tespit edilen ilk bile șik, kırmızı bir deniz algi olan Delisea pulchra’dan izole edilen halojenlenmi ș furanonlardır.

Patulin Penicillic asit 4-nitro-pyridine-N-oxide (4-NPO) sarımsak özütü cinnamaldehyde vanillin p-coumaric acid catechin
gibi birkaç doğal bileșiğin daha Gram-negatif bakterilerin çevreyi algılama sistemini etkilediğini rapor edilmiștir.

 Ancak bu bile șiklerin ço ğunun ya toksik olmaları ya da tolere edilebilir dozlarda etki gösterememeleri nedeniyle insan kullanımına çok uygun olmadıkları görülmü ștür.


2- Sentetik Analoglar ve Sentetik Bile șikler P. aeruginosa sinyal molekülü Hücreler arası ileti șimi sa ğlayan sinyalin alınmasını önlemek amacıyla reseptöre (LuxR-tipi) kar șı yarıșan sentetik moleküllerBilgisayar destekli molekül dizaynı ile QSI molekül taraması çalıșmaları ile yapısal olarak AHL’ lara benzerlik göstermeyen bazı moleküllerin de bazı bakteri türlerinde QS sistemini inhibe etti ği görülmü ștür.

3- Bazı Bilinen İlaçlar •İlaç pazarındaki bazı ilaçların kullanımlarına neden olan biyolojik etkilerine ilave olarak quorum sensing aktivitesine de sahip olduları gösterilmiștir. •Bazı makrolid ve non-makrolid antibiyotiklerin sub-MIC değerlerinde, Gram (-) bakterilerin quorum sensing sistemi üzerine etkileri rapor edilmiștir. •Salicylic acid, nifuroxazide ve chlorzoxazone’un P. aeruginosa quorum sensing sistemini inhibe ettiği görülmüștür.

•Tobramycinin , P. aeruginosa da elastaz üretimini azalttığı gözlenmiștir. •Bilinen ilaç moleküllerinin bakteriyel QS üzerindeki etkileri onların farklı medikal uygulamalarda kullanılma potansiyelleri olduğunu göstermektedir


Eğer insan kullanımına uygun QS inhibitörler geliștirilebilirse, bu moleküllerin antibiyotiklerden farkı ne olacak? •Üremeyi direk olarak etkilemeyeceklerinden, dirençli bakterilerin gelișimine neden olmayacakları, •konakta mevcut faydalı bakteri komünitelerini yok etmeyecekleri umulmaktadır.

QS inhibitörlerinin mevcut antibiyotiklerle birlikte kullanılarak onların etkisini artıracakları ve raf ömrünü uzatacağı umulmaktadır.6 Mayıs 2020 Çarşamba

ÇOCUKLARDA VİTAMİNLERVitamin ve mineraller bağışıklıkta önemlidir. A, B , C , D , E, K vitaminleri ve demir , çinko , selenyum gibi minareller bağışıklık sistemi için gereklidir.
*A vitamini: Yumurta, süt, havuç, domates, kabak , ıspanak, koyu yeşil yapraklı ve trabzon hurması, kayısı gibi turuncu sebzeler A vitamininden zengin besinlerdir.
*B vitamin: Kırmızı et, balık, süt, yumurta, ıspanak, domates, yeşil yapraklı bitkiler, kuru baklagiler, muz.
*C vitamini: Limon, portakal, mandalina, dolmalık biber, maydanoz, kivi ve greyfurt, kuşburnu bol miktarda C vitamini içerir.
*D vitamini : Süt ürünleri, uskumru,sardalya, somon gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, kuzu ciğeri, maydanoz, tatlı papates, ısırgan otu , mantar .
D vitamini ağırlıklı olarak güneşten alınmalıdır.
*E Vitamini: Antioksidan özelliği vardır. Fındık, ceviz, badem, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve tahinde bulunur..
*K vitamini: Koyu yeşil yapraklılar , brokoli, bamya , maydanoz , lahana, havuç.
*Çinko: Kırmızı et, yumurta, ıspanak, süt, yoğurt, kabak çekirdeği ve ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlar doğal bir antioksidan olan çinko bakımından zengin besinlerdir
*Demir: kırmızı et, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kereviz yaprağı, roka ve kuru kayısıdır. Demir C vitamini ile beraber alındığında emilimi artar. Sabah kahvaltısında yumurtanın yanında C vitamininden zengin domates ve sivri biber verilebilir.

topikal steroid sınıflaması

Topikal kortikosteroidlerin güçlerine göre sınıflandırılması (Niedner sınıflaması)  Sınıf IV (Çok güçlü)  Klobetazol propiyonat - dermovate ...