5 Şubat 2020 Çarşamba

d vit guncel bilgiler

15.1.2020 tarihli Türk Pediari Kurumu Toplantısı:
D VİTAMİNİ GUNCEL BİLGİ:


eksiklik < 20 ng/ml
yetersizlik 21- 29 ng/ ml
yeterli > 30
entoksik >150


  • annenin Dvit duzeyi yuksek tutulursa 400Ü verilmesi kadar etkili.
  • önerilen gunluk D vit dozu:
0-1 yaş 400-1000.Ü
1-18 yas 600- 1000.Ü
>18 yaş 600- 2000,Ü
gebelik- laktasyon 1500-2000.Ü

25 OH D3 düzeyi 30 ng/ml civarında olmalıdır.

0-6 ay 1,000. Ü
6- 12 ay 1,500.Ü
1-3 yaş 2,500.Ü
4-8 yaş 3,000.Ü
>8 yaş 4,000.Ü
gunlık tolere edilebilir düzey.D vit eksikliği: < 20 ng/ml
YD: 1,000.Ü
1-12 ay :1,000-5,000.Ü
>12 ay: 5,000.Ü / gün
2-3 ay . sonrasında idame dozu

20-30 arası doğrudan idame


D vit eks de : DM , MS , İnfl Barsak hast. riski artar .
Dvit eks.de meningokok, pnomokok GAS riski artar. bunun D vit .nin indukledigi katelisidin düzey düşüklüğüne bağlı oldugu düşünülüyor.

D vit tbc. e yakalanma riskini azalttıgı düşünülüyor.
AOM riskini azaltır

3 Şubat 2020 Pazartesi

SALVİA OFF. ADACAYISALVİA OFFİCİNALİS:
tıbbi adaçayı Salvia officinalis L.,
Anadolu adaçayı Salvia triloba L.
misk adaçayı Salvia sclarea L

Adaçayı yaprakları % 0.5-2.5 oranında uçucu yağ taşımaktadır..Tıbbi olarak kabul edilen yağda α, β Thujon, 1,8 Cineol, Campher var.
Tıbbi Adaçayı, nezle ve gripten ileri gelen boğaz rahatsızlıklarında, böbrek hastalıklarında çay olarak tüketilmektedir. Yağı dıştan antiseptik, fungusit etkiye sahip olduğundan boğaz ve solunum yolları iltihaplarında kullanılmaktadır.
Salvia officinalis türünün uçucu yağında çok bulunan thujon, antiseptik ve antibiyotik etkisi çok güçlü olan bir uçucu yağ bileşenidir. Bu nedenle özellikle thujon zengini uçucu yağlar boğaz enfeksiyonları, diş iltihaplanmaları ve ağız yaraları için yapılan ilaçların katkı maddesidir .
Fakat Thujon (salvion) toksik ve kanserojen olduğundan fazla dozda alınmaması önerilmektedir.
Alkollu extresi tuyon taşıdığı için sulu extre tercih edilmelidir
Alkolü extresi ve esansiyel yağı abortusa yol acabilir, gebelikte kullanılmamalıdır.
Alkollü extre ve uçucu yagı epileptik nöbete neden olabilir.

kullanımı:
Boğaz ,ağız müköz membran enflmasyonu ve enfeksiyonunda gargara. stomatit, jinjivit, farenjit, hiperhidrozizde
1-3 gr . kurutulmuş yaprak 150 cc de infuzyon … 3x1 ( 1 cay kasığı 1.3 gr dır)
Ya da 100 cc ye 2-3 damla esansiyel yag damlatarak ile gargara yapılaiblr .
Hiperhidroziz için 2-4 haftalık kullanımla sulu prepartları önerilir.

kaynak:
ESCOP monographs 2003 p:452
Herbal Medicine 2000 p:330
FFD monografları 2017 s: 981 .
Fitoterapi Yardımci Ders Kitabı İ.Ü.Eczacılık Fak. 2002 s:140

30 Ocak 2020 Perşembe

SİBO

SİBO:
ince bağırsaklarda bulunan bakteri sayısındaki artış ve/veya buradaki bakteri tiplerinde değişiklik olması..
Çoğu hastada SİBO tablosuna neden olan tek bir bakteri tipi değil, normalde kalın bağırsaklarda bulunması gereken çeşitli bakteri tiplerinin ince bağırsaklarda  çoğalmasıdır.
SİBO’ya neden olan bakteriler :
barsak duvarını bozarak gecirgen barsak sendromuna neden olurlar.
İBS a neden olabiilr.
barsak duvarındaki geçirgenliğin bozulması alerjiye neden olur. (gıda alerjisi)
kronik yorgunluğa neden olabilir .
kognitif fonksiyonları etkileyebilir.

SİBO nedenleri:
Sık antibiyotik kullanımı
Mide asidinde azalma, uzun süreli PPI kullanımı
Çölyak hastalığı
Diabet
Doğum kontrol hapları
Alkol

enfeksiyoz mononukleoz

 Primer EBV enfeksiyonu küçük yaşlarda genellikle asemptomatiktir
ancak yaş ilerledikçe bulgu verme olasılığı artar.
Enfeksiyöz mononükleoz (EMN),
 EBV tarafından oluşturulan akut bir enfeksiyondur
 İnsanlarda üst solunum yolu salgılarıyla özellikle de öpüşme gibi yakın temasla bulaştırıcılık söz konusudur.
 Hasta mononükleozlu kişilerin enfeksiyonu bulaştırma olasılığı oldukça yüksektir.
 Erişkinlerde heterofil antikorlar yaklaşık %80-95 oranında pozitiftir .

Olağan klinik tablo, 3-5 günlük prodromal dönemden sonra ateş, hâlsizlik, boğaz ağrısı ve lenfadenopati bulgularının olmasıdır.
Hastalığın süresi ve şiddeti çok değişkendir.

Enfeksiyöz mononükleozlu hastaların çoğunda tanı; klinik belirti ve bulgular beraberinde atipik lenfositoz ve heterofil antikor pozitifliği ile kolayca konulabilir .

Ancak klinik tablonun belirgin olmadığı ve heterofil antikor testinin negatif veya yapılamadığı hastalarda tanısal güçlükler yaşanabilir.
Hastalığın tedavisi çoğunlukla destekleyici tedavi olup, büyük çoğunlukla spontan düzelme olur.
Enfeksiyöz mononükleoz hastalarında en sık başvuru bulgusunun boğaz ağrısı, eksüdatif tonsillit ve 5 günden uzun süren ateş olduğu belirtilmektedir.
 hastalarda halsizlik, karın ağrısı, yutma güçlüğü, gözlerde şişlik, makülopapüler döküntü, lenfadenopati ve tonsillofarenjit görülebilmektedir .
Uzun süreli ateşe lenfadenopati ve dalak büyüklüğü vakaların yaklaşık yarısında eşlik eder.
Ateş, daha çok öğleden sonra yükselme eğiliminde olup, 40°C’ye kadar çıkabilir . Enfeksiyöz mononükleozda ateşin genellikle 7 gün (2-18 gün) sürdüğü bilinmektedir .

 Çocuklarda her yaşta belirgin lenfositozun ve periferik yaymada atipik lenfosit varlığının değişmez bir bulgu olduğu belirtilmiştir.

Laboratuvar verilerinden reaktif lenfositoz en sık görülen bulgudur.
Lenfomonositoz, ve atipik lenfositler enfeksiyonun ikinci haftasından itibaren saptanır.
 Enfeksiyonun erken döneminde lökopeni veya normal lökosit sayısı görülebilir.
Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında görülen trombositopeni, IgM’ye karşı oluşan IgG yapısındaki antitrombosit antikorları ile ilişkilidir .

 Lökosit sayısı normal olmasına rağmen, reaktif lenfositozu olan vakalarda EBV enfeksiyonu olabileceği unutulmamalıdır. Reaktif lenfositozla beraber anemi ve trombositopeninin eşlik ettiği vakalar malignite yönünden araştırılmalıdır.

Enfeksiyoz mononükleozda tanı klinik bulgular, tipik kan tablosu ve EBV antijenlerine spesifik serolojik laboratuvar testleri ile konur.
 Laboratuvar bulgularından en sık görüleni lenfomonositozdur. Periferik yaymada downey hücrelerin görülmesi tanıda yardımcıdır. Ebstein-Barr virüsünün yüzeyinde bulunan antijenlere karşı oluşan, EBV-VCA olarak adlandırılan viral kapsid antikorlarını belirleyen testler, EMN tanısı için en çok kullanılan testleridir

Çocuk Dergisi 2018;18(1):19-23

3 Ocak 2020 Cuma

kıl kurdu ted

KIL KURDU TEDAVİSİ:

klinik : asemtomatik olabilir.
geceleri artan anal kasıntı, uykusuzluk, huzursuzluk, salya akması, diş gıcırdatma, karın ağrısı, gece idrar kaçırma. İYE e sebep olabilir.
kreş gibi kalabalık ortamlar ve düşük hijyen risk fakt.
ted:
albendazol ( Andazol)
2 yaş üstü : 400 mg / tek doz ( andazol iki ölçek) ANDAZOL 200 mg/10 cc
1 ölçek :10cc dir.
andazol 200 mg tb. erişkinde 1 x 2 tab
mebendazol (Vermazol ) 100 mg / tek doz,
VERMAZOL 100 mg çiğneme tabl.
> 2 yaş üstü kullanım.

pirantel pamoat ( Kontil ) 11 mg / kg tek doz
KONTİL SRP 250 mg / 5 cc.
Kontil tb. 40 kg- 75 kg arası 3 tab,
>75 kg 4 tabl. verilir .
max doz 1 gr ı geçmemeli.

iki hafta sonra doz tekrarı.
Ailede herkes asemptomatikte olsa infektedir.
Tüm aile tedavi almalı.
Aileye öneriler:
çarşaflar ve iç çamaşırları 60 derecede yıkanmalı ,
halılar sirkeli su ile silinmeli, ,
kapı kolları arap sabunu ile temizlenmeli.
bunların hepsi aynı anda olmalı.
her gün iç çamaşırı değiştirilmeli,
eller sık sık yıkanmalı,
tırnaklar kısa olmalı

yemek öncesi ve sonrası eller yıkanmalı..

27 Aralık 2019 Cuma

d vit dozu

D vitamini eksikliğini önlemek için, Endokrin Topluluğu kendi uygulama rehberlerinde;

infantlarda ilk bir yıl için günlük  400-1000 IU (2000 IU’ye kadar güvenli),

1-18 yaş arasındaki çocuk ve adölesanlar için günlük  600-1000 IU (4000 IU’ye kadar güvenli),

18 yaş üzeri erişkinler için ise günlük 1500-2000 IU (10,000 IU’ye kadar güvenli)
D vitamini desteği önermektedir.

Bununla birlikte obez kişilerde, Malabsorbsiyon sendromu olan hastalarda, glikokortikoid ve antiepileptik ilaç kullanan kişilerde daha yüksek dozlar gerekebilir


* Wacker M, Holick MF. Vitamin D-Effects on Skeletal and Extraskeletal Health and the Need for Supplementation. Nutrients 2013;5:111-48

20 Aralık 2019 Cuma

fontanel

Ön fontanel en erken 3 ayda, en gec 24 ayda kapanır .
arka fontanel en gec 2.3. ayda kapanır.
Fontanel kapansa bile sütürler genişleyerek beyin gelişimi devam eder. aylık kafa cevresi ölçümü ile takip yapılır.
Fontanel kapanıklıgında D vitamini vermeye devam etmeli.,
Fontanel geç kapanması D vit . eksikliği ile ilgili olabilir ama erken kapanmasının D vit ile ilgisi yoktur.
arka fontanel genisliği hipotiroidi ile ilgili olabilir.

d vit guncel bilgiler

15.1.2020 tarihli Türk Pediari Kurumu Toplantısı: D VİTAMİNİ GUNCEL BİLGİ: eksiklik < 20 ng/ml yetersizlik 21- 29 ng/ ml ...