12 Temmuz 2019 Cuma

Akut servikal LAP a yaklasım:>1 cm LAP patolojiktir.( supraklav,kuler 0.5 cm)

bilat servikal LAP:
RSV, adeno ,inflenaz nin nedn olduğı ÜSYE.
GAS ve impetigo da bilat.LAP yapabilir.
EBV, CMV de bilat. LAP.

akut tek taraflı LAP:
çoğunlukla neden streptokok,stafilokoka bağlı lenfadenittir. tonsillit , farenjit, impetigo.
kawasaki de de tek tararflı servikal LAP,
diş enf.


6 haftadan uzun süren ve gerilemeyen servikal LAP ta:
EBV, TBC, kedi tırmığı hastalığı
generalize LAP ile birliktelikte: CMV,,lösemi, lenfoma, JRA, SLE, HIV, toxoplazma düşünülmeli.

transaminaz yüksekliği

istenecek tetkikler:

KC HÜCRE HASARI :
 * AST, ALT, LDH.

KOLESTAZ:
** GGT, ALP, 5' NUKLEOTİDAZ, BİL.

SENTEZ FONKS.:
*** ALB, PT,  aPTT,  AMONYAK,

TRANSAMİNAZ YÜKSEKLİĞİNDE İSTENCEK TETKİKLER.
 hep A- B- C
TORCH
otoantikorlar (ANA),
seruloplazmin,
 alfa1 AT,
çölyak
CPK

baş ağrısı

Çocuklarda ve ergenlerde baş ağrısının en sık nedeni migren ve gerilim tipi baş ağrısıdır.
MİGREN: zonklayıcı veya baskı yapıcı tarzdadır.
Atak esnasında çocuk huzursuzdur ve normal aktivitesini kaybeder. Bulantı, kusma, karın ağrısı eşlik edebilir. Fotofobi, fonofobi ve sessiz kalmak isteği olur.
genelde 1 saatten kısa sürer.
Emosyonel stress, hipoglisemi, uykusuzluk, yorgunluk kolaylaştırıcı faktörlerdir.
Peynir, çikolata, kola kafeini içecekler, kuruyemiş migren atağını kolaylaştırır.
FM de mutlaka tansiyon ölçülmelidir.
 deride pigment lezyonlar (cafeola lekeleri),
göz dibi muayenesi yapılmalı.
Büyüme,gelişme değerlendirilmeli.
 AV malformasyon açısından baş oskülte edilmelidir.5 yaş altı çocuklarda %50 üfürüm duyulabilir.

baş ağrısının özelliği sorgulnmalıdır: yakın zmanda  başlmamış , sıklık ve şiddeti progresif, uykudan uyandıran, occipitalde ve tek taraflı, kusma varsa, öküsürkle artanpozisyonla ağrının şiddeti değişiyorsave 6 yaş altı ise yer kaplayıcı lezyon düşünülmelidir.

< 6 yaş akut ve şiddetli baş ağrısında MR istenmelidir.
tedavide NSAİ asetaminofen ve ıbuprofen verilir ya da 3-4 migren atağında proflaktik tedavi başlanabilir.

10 Temmuz 2019 Çarşamba

şok tedavisi

hayati organların perfüzyon yetersizliği.
çocuklarda %60-80 septik şok.
perfüzyon azalması ve mental durum  bozukl, oligüri klinik bulgudsur.
deri perfuzyon bozukl. şokun erken bulgusudur.: 
KDZ>2 saniye, cutis marmaratuys,
extr. uçalrı soğuk
periferik nabızlar zayıf.

taşikardi şokun önemli ve erken bir bulgusudur!!

hipotansiyon : KVS dekompanzasyon bulgusu, hızlı gelişir, KVS aniden görülebilir, erken müdahele gerekir.

serebral perfuzyon bozukl:  göz teması kurmamak ve ailesini tanımamak 
ağrılı uyarana hafif tepki vermek

idrar çıkışının 1 cc;/kg /sa. olması renal perfuzyon boz. bulgusuveya hipovolemi bulgusudur. 

tedavide antibiyotik ve destek tedavisi.
5-10 L/dak  %100 Oksijen
gerekirse entubasyon 
en az 2 damar yolu sıvı tedavisinde SF ilk tercih. 20cc/kg İV puşe 5 dakikada. ilk 15 dakikada 40-60cc/kg SF verilebilr.
antb: genellikle seftriakson başlanır. dopamin / adrenalin gibi vazoaktif ajanlar verilir. 

D vitamini ve K vitamini

D vit sentezi için UVB gereklidir. D vit Ca metabolizması için gereklidir. Ca un vücutta efektif olması için K vit.e de ihtiyac vardır. K vit barsak mikrobiyatası tarafından sentezlenir, bu yüzden barsak floramızı korumalıyız. aşırı unlu, şekerli besinler, antibiyotikler florayı bozar.
bir de yazın havuzda klorlu havuz suyunu yutulması florayı bozar.!!
K vit. yeşilliklerde ( ıspanak, maydanoz, kara lahana , brokoli vs..) yeşil fasulye,havuç, üzüm, erik kurusunda bulunur.. yağa erir

meningokok proflaksisi: ilaclar


seftriakson:
<15 yaş: 125 mg İM, tek doz
>15 yaş: 250 mg İM, tek doz
etkinilik % 90- 95

ciprofloksasin :
>1 ay: 20 mg/kg doz (max 500 mg) Po, tek doz
etkinlik % 90-95

rifampisin:
> 1 ay: 10 mg/kg doz Po, iki doz ,(max 600 mg)
iki gün boyunca
etkinlik % 90-95

azitromisin:
10 mg/ kg ( max 500m g) Po, t kdoz
etkinlik % 90

meningokok proflaksisi kime yapalım? :


yüksek riskli olanlar:
aynı evde yaşayanlar, aynı yurtta kalanlar.
aynı evde uyuma, yemke yeme gibi yakın temas.
hastalık ortaya çıkmadan 7 gün önce aynı kreşte temas.
öpme, aynı çatal kaşığı kullanma,aynı diş fırçası kull.
( hastanın agiz içi sekresyonu ile her türlü temas)
sağlık çalısanı için hastalıktan 7 gün önce entübasyon vs.. agiz sekresyonu ile temas

Akut servikal LAP a yaklasım:

>1 cm LAP patolojiktir.( supraklav,kuler 0.5 cm) bilat servikal LAP: RSV, adeno ,inflenaz nin nedn olduğı ÜSYE. ...