14 Haziran 2018 Perşembe

DOĞUM ODASINDA YENİDOĞANIN İLK MUAYENESİ, APGAR SKORLAMASI

,
Doğumda Yenidoğan Bebeğin İlk Değerlendirilmesi :

Yenidoğan bebek doğar doğmaz hemen radyant ısıtıcı altında, solunumu ve dolaşımı açısından değerlendirilmelidir. Bebek doğum kanalından çıkarken, steril örtü alttan tutularak alınır ve bebek bu ısıtılmış örtü ile radyant ısıtıcı altına konur.
Başı solunum yolunu açmak için hafif ekstansiyonda tutularak, varsa ağız içi ve burundaki sekresyonlar temizlenir. Bunun için steril spanç, puar veya mekanik aspiratörle aspirasyon sondası kullanılabilir.
Mekanik aspiratör,  sadece amniyon sıvısı mekonyum boyalı olan deprese , solunumu olmayan, kas tonusu gevşek  olan veya kalp atım hızı 100/dk’nın altında olan bebeklerde trakeal aspirasyon yapılacağı zaman kullanılmalıdır.

Mekonyumla boyalı bebek, eğer  deprese değilse trakeal aspirasyon yapılmasına gerek yoktur.

Sekresyonların temizlenmesinden sonra, baştan başlayarak tüm vücut hızla ve iyice kurulanır.
Kurulama işleminde ıslanan örtü,  ısıtılmış hazır bekletilen başka bir örtü ile değiştirilerek, ısı kaybı önlenmeye çalışılır.
Kurulama sonrasında bebek canlandırma gereksinimi olup olmadığına karar vermek için değerlendirilir.

 Bu değerlendirmede üç belirtiye bakılır:

• Solunumu (Hava yolu açık mı? Soluyor mu?)
• Dolaşımı (Kalp atım hızı 100 atım/dakika ve üzerinde mi?)
• Oksijenizasyonu (Siyanoz var mı? nabız oksimetrede okunan değeri ? )

Spontan solunumu olmayan ve/veya kalp atım hızı 100 atım/dk altında olan veya inatçı siyanozu olan bebeklere pozitif basınçlı ventilasyon ile canlandırmaya başlanır, gerekirse göğüs kompresyonu ve ilaçlar uygulanır.

Resüsitasyon uygulanan bebekler stabilize olduktan sonra izlenmek üzere yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBÜ) alınmalıdır.

Kurulama işlemi tamamlanan, resüsütasyon ihtiyacı olmayan bebekler, çabucak anne göğsüne yatırılıarak emzirme başlatılmadır.
Bu sırada bebeğin hipotermiye girmemesi için önlemler alınmalıdır.

Doğum sonrasında anne ve bebeğin aynı odada kalması, anne ile bebek arasında duygusal bağın oluşması ve anne sütünün artması açısından çok önemlidir.

Apgar SKORU :

 Apgar skoru, bebeğin durumunu belirleyen objektif bir değerlendirme yöntemidir.
Yeni doğmuş bebeğin doğumdan hemen sonraki durumunu gösterir.
 Apgar skoru doğumdan sonra 1. ve 5. dakikalarda bakılır.
 Ancak ilk değerlendirme 1. dakikada yapıldığı için Apgar skoru resüsitasyon ihtiyacını belirlemede kullanılmamalı, aktif, canlı olmayan bebekte  1. dakika değerlendirmesi beklenmemeli , derhal resüsitasyona başlanmalıdır.

 Apgar skoru için bebekte solunum, kalp hızı, renk, tonus ve uyarılara verilen cevap olmak üzere beş belirtiye bakılır. Her belirtiye 0, 1 ve 2 puan  verilir.
Bebeğin solunumu ve kalp atımının olmaması, renginin soluk veya siyanotik, tonusunun gevşek olması ve sondanın buruna sokulması ile verilen uyarıya cevap vermemesi ‘0’ olarak puanlanır. Düzensiz soluma veya zayıf ağlama, kalp atım hızı  100/dakikanın altında olması, mukozalarda olmayan hafif siyanoz veya akrosiyanoz, tonusun ekstremitelerde hafif fleksiyon şeklinde olması ve uyarıya cevabın yüz buruşturma şeklinde olması ‘1’ olarak puanlanır.
Bebeğin  solunumun iyi olması, aktif ağlaması, kalp atım hızının dakikada 100’ün üstünde olması, cildinin pembe, tonusunun iyi aktif, hareketli bir bebek olması ve uyarıya ağlayarak, öksürerek veya hapşırarak cevap vermesi ‘2’ olarak puanlanır.
Sonuçta 5 değişkenin puanları toplanarak Apgar skoru bulunur.

 Apgar skoru 5. dakikada 7’nin üzerinde olan bebekler anne yanına verilebilir, 7 ve altında olanlar izleme alınmalı, 10., 15. ve 20. dakikalarda da Apgar skoru değerlendirilmelidir. Bebeğe verilen skorlar dosyasına kaydedilmelidir.
Resüsitasyon uygulanan  bebeklere yapılan tüm işlemler, açıklamalarıyla ve zaman belirtilerek ayrıntılı bir şekilde dosyaya yazılmalıdır.

Resüsitasyon  ihtiyacı  olmayan bebekler bakımları yapıldıktan sonra genel bir muayeneden geçirilmeli, major bir doğumsal sorunun varlığı; meningomiyelosel, yarık dudak-damak, genital anomaliler,ekstremite anomalileri gibi ; değerlendirilmelidir.
 İnce bir sonda ile  koanal atrezi ve anal atrezi yönünden de değerlendirilmelidir.

Yenidoğanlarda vücut  ısısının korunması ilk saatlerde mümkün olmadığı için bebek doğumdan hemen sonra yıkanmamalıdır. Bebeğin baş ve cildindeki kan ve mukus kalıntıları enfeksiyon için risk oluşturabileceği için kurulama sırasında bunları iyice temizlemelidir.
Annesinde hepatit B, hepatit C veya HIV pozitifliği olan term bebekler; doğumdan hemen sonra ılık suyla yıkanmalı, kurulandığı bezler izole edilerek çevreyi enfekte etmesi önlenmelidir.
 Prematüre bebekler, yıkama hipotermi riskini çok artıracağı için, annede enfeksiyon olsa bile yıkanmamalı, servise alındığında izole edilmeli, bebeğe müdahelede eldiven kullanılmalıdır. Mümkün olan en erken zamanda ılık su ile silinerek temizlenmeli ve kurulanmalıdır.

Yenidoğanın hemorajik hastalığını önlemek amacıyla tüm bebeklere doğumdan hemen sonra 1 miligram K vitamini intramusküler (İM) olarak yapılmalıdır.


Doğum Odasında doğumdan hemen sonra ilk müdahelenin ardından bebeğin koluna kol bandı takılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...