10 Aralık 2018 Pazartesi

FEBRİL KONVULSİYON:


6 ay – 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte görülen nöbettir.

Basit febril konvülsiyon:
15 dakikadan kısa süren, aynı günde ya da aynı hastalık süresince tekrarlamayan, tonik-klonik ve ateşin eşlik ettiği konvulsiyondur.

Komplike febril konvulsiyon:
15 dakikadan uzun süren, 24 saat içinde tekrarlayan, fokal nöbetle seyreden, postiktal bulguları olan  nöbettir.

 FK tekrarlama risk faktörleri:
 • ·        15 aydan önce olması,
 • ·        ailede FK öyküsü,
 • ·        ailede epilepsi öyküsü,
 • ·        sık  ateşlenme,
 • ·        nöbetin düşük ateşle olması,
 • ·        ateşin başlamasından çok kısa süre sonra (<1 saat) konvulsiyonun görülmesi. 
 • Komplike FK

Ateşi kontrol etmek için verilen parasetamol ya da ibuprofen FK yi önlemez!

FK ya yüksek ateşin değil, ateşin aniden yükselmesinin neden olduğu düşünülmektedir.

Nöbet eşiği çocuktan çocuğa değişir. %25-40 olguda aile öyküsü vardır.
FK da ateş odağını saptanması gerekir.
FK da çocuklar en sık  otitis media tanısı alır. ÜSYE, viral sendromlar,roseola infantum, AGE ve pnömoni diğer nedenlerdir. 

Aşılardan DPT  48 saat içinde ;KKK aşısında 7-14. günlerde ateş ve nöbet olabilir.
Ateş odağı için tam kan, temel biokimya paneli, idrar tahlili, akciğer grafisi istenebilir.
LP konusunda fikir birliği yoktur. 12 aydan küçük bebeklerde önerilmektedir.

LP için kriterler:
 • ·        menenjit bulguları varlığı,
 • ·        ilk FK kompleks tipte ise,
 • ·        post iktal uzayan bilinç bozukluğu  ( >1 saat )
 • ·        nöbetten önce antibiyotik kullanıyor olmak
 • ·        İlk yapılan LP normal  ama sonradan klinik kötüleşirse 

FK da rutin EEG istenmez.

Tedavi:

İlk amaç hava yolu açıklığının sağlanmasıdır. Oksijen verilir.Kan şekeri bakılıp hipoglisemi saptanırsa 5 cc/kg.dan % 10 Dx verilir.

1.basamak tedavi:

Midazolam 0.1- 0.2  mg/kg IV , IM
Midazolam 0.2 mg/kg nazal  ( max 5 mg.)
Midazolam 0.5 mg /kg bukkal ( max. 10 mg)
Diyazepam 0.3-0.5 mg/kg IV ( max .<5 yaş: 5 mg; >5 yaş:10 mg.)
Diyazepam 0.5 mg/kg rektal  ( max. 20 mg)

Nöbet durmassa 5 dakika sonra tekrarlanabilir.

2.basamak tedavi: ilk basamak tedavi ile konvülsiyon durmassa
Fenitoin  IV. 20 mg/ kg ( max 1 gr) 20 dakikada SF içinde .
Fenobarbital 20 mg/ kg ( max 1 gr) 20 dakikada .


komplike FK ateşli durumda nöbetin tekrar olusmasını önlemek için: 
oral Diazem 0.5 mg/kg/ doz 8 saatte bir ( rectal 0.5 mg/kg) ilk 48 saat 

bu önlem ilerde gelişmesi muhtemel epilepisiyi önlememektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır