27 Mart 2019 Çarşamba

adolesanda obesite

Adölesan obezlerin tespiti; BKİ persantillerine göre yapılmalıdır.

 açlık kan glukozu, serum lipid paneli ve serum ALT düzeyi bakmak tavsiye edilmektedir. D vitamini ölçümü ile ilgili öneriler ise henüz tartışmalıdır

bu yaş grubunda ebeveynler ve diğer aile bireyleri de tedavi planına dahil edilmelidir.

 Tedaviye erken başlamak ve ciddiyetle devam etmek başarıyı artırıcı önemli faktörlerdir.

 Yaşam tarzı değişikliği tedavinin ilk ve en önemli basamağıdır.

Haftalık yaklaşık 0,5 kg kilo kaybı hedeflenebilir.

 Gün içinde enerji harcamasını sağlayacak hareket, egzersiz veya spor programları ve kalori alımını azaltmaya yönelik uygun tıbbi beslenme tedavisi esastır.

 Televizyon, bilgisayar ve telefon ile uğraşı günlük 2 saati geçmemelidir.

 Buna rağmen yeterli süre takiple hedeflenen kilo kaybı sağlanamadığında ilaç tedavisi düşünülebilir.


OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU
 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği • 2018


Metabolik Sendrom (10-16 Yaş Arası IDF Kriterleri):

 • Bel çevresinin 90. persentil üzerinde olması temel kriterdir
 • Aşağıdaki 4 kriterden en az ikisinin eklenmesi gerekir:
 Açlık plazma glukozu >100 mgr/dl veya tanı almış Tip 2 DM
 Trigliserid düzeyi >150 mgr/dl
 HDL-K düzeyi <40 mgr/dl
 Kan basıncı: sistolik >130 mmHg, diastolik >85 mm/

Dislipidemi :
• Hipertrigliseridemi >150 mgr/dl
• Hiperkolesterolemi >200 mgr/dl
• Düşük HDL-K <40 mgr/dl
• Yüksek LDL-K >130 mgr/dlHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...