12 Temmuz 2019 Cuma

transaminaz yüksekliği

istenecek tetkikler:

KC HÜCRE HASARI :
 * AST, ALT, LDH.

KOLESTAZ:
** GGT, ALP, 5' NUKLEOTİDAZ, BİL.

SENTEZ FONKS.:
*** ALB, PT,  aPTT,  AMONYAK,

TRANSAMİNAZ YÜKSEKLİĞİNDE İSTENCEK TETKİKLER.
 hep A- B- C
TORCH
otoantikorlar (ANA),
seruloplazmin,
 alfa1 AT,
çölyak
CPK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...