8 Ağustos 2019 Perşembe

Dışkının Mikroskobik İncelemesi.

Dışkıda Lökosit (PNL) varlığı: normal dışkıda lökosit görülmez.
Lökosit görmek için dışkının mukuslu alanından inceleme yapmak gerek.
Virüs ve parazitlere bağlı ishallerde lökosit görülmez.
 1. Dışkıda lökosit var ise:
  • Dizanteriler ( amipli / basiler) amebiyazis te daha az PNL görülür.
  • Ülseratif kolit,
  • Salmonella enfeksiyonları
  • Yersinia enfeksiyonları,
  • EİEC,
  • Lokalize apseler,
  • Divertikülitler,
  • Ano rektal fistüller akla gelmelidir.

 2. Lökosit olmadan ishal varlığında ise:
  • Kolera da,
  • Viral kaynaklı ishallerde ( rota – adeno vb),
  • İlaca bağlı ishallerde,
  • Amebik kolitlerde (ülser gelişmeden önce) ,
  • Non invaziv E. Coli enfeksiyonlarında, EPEC
  • Parazitik infestasyonlara bağlı ishallerde,
  • Toksik ishallerde (Kolera, ETEC vb.) dışkı incelemesinde lökosit görülmez.

 3. Dışkıda Eritrosit var ise:
  1. Parlak kırmızı kan varlığı alt gastro intestinal sistem kanamasını gösterir. Dışkıda kırmızı kanamaya hematoşezi denir. Tietze ligamanı altındaki kanamalar dışkıda kırmızı olarak çıkar (neden? çünkü hazmedilmeye vakit bulamaz).
  2. Dışkıda kırmızı kan sebepleri:  
  3. Hemoroit ( dışkıya sürülmüş şekilde kanama )
   • Alt gastro intestinal sitem kanserleri özellikle ano- rektal kanserler.
   • Dizanteriler: kanlı mukuslu dışkı görülür.

 4. Katran gibi siyah kanama üst gastro intestinal sitem kanamasını gösterir. Melena katran şeklinde dışkı demektir.
 5.  Üst gastro intestinal sistemden en az 50 ml kanama melena için yeterlidir.
 6.  50 ml kanamanın melena şeklinde dışkıda belirmesi için 4-20 saat gerekir.
  • Erişkin hastalarda En sık melena sebepleri:
   • Duodenal ülser kanaması
   • Özefagus veya gastrik varis kanamaları,
   • Gastrik ülser kanamaları,
   • Gastrit,
   • Gastro özefajial köşe yırtıkları ( Mallory- Weiss sendromu),
   • Gastrik tümörler,
   • Özefajit dir.
  • Çocuklarda melena sebepleri
   • Özefajit,
   • Gastrit,
   • Peptik ülser,
   • Gastro özefagial varis kanamalarıdır.
  • Yenidoğan da melena sebebi:
   • Doğum sırasında yutulan kanlardır.
 7. Gizli kanama (Okült kanama) : Gastrointestinal sistemde 50 ml altındaki kanamalar makroskobik olarak farkedilmez şüphe varlığında dışkıda gizli kan araştırması yapılmalıdır. 50 ml altı kanamalar ancak gaitada gizli kan testinde pozitif olarak yakalanır.
enfeksiyonhastalıkları.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır