1 Kasım 2019 Cuma

anaflaksi

Ani başlangıç (dakikalar veya 1-2 saat içinde)

Deri, mukozalar veya her ikisinde JENERALİZE ÜRTİKER, KAŞINTI,DUDAKLAR, DİL veya UVULA ÖDEMİ veya “FLUSHİNG”

VE
 Solunum bulgusu DİSPNE, BRONKOSPAZM,STRİDOR, HİPOKSİ

Kardiyovasküler bulgu (HİPOTANSİYON, KOLLAPS)

persistan gastrointestinal KRAMP TARZI KARIN AĞRISI, KUSMA, İSHAL


Hasta için bilinen allerjenle karşılaşmayı izleyen dakikalar veya 1-2 saat içinde:
tek basına  HİPOTANSİYON

HİPOTANSİYON: 1 ay-12 ay arası bebeklerde <70 mmHg
 1 yaş-10 yaş arası çocuklarda <70 mmHg + (2 X yaş)
 11 yaş -17 yaş arası çocuklarda < 90 mmHg

ADRENALİN
➢1: 1.000 lik adrenalin IM uyluk dış yan
➢ Tek enjeksiyonda maksimum doz: Çocuk 0.3 mg Erişkin 0.5 mg
➢ Aynı doz 5-10 dakika ara ile tekrarlanabilir

Sıvı desteği
➢ IM adrenalin uygulamasına rağmen hipotansiyon düzelmiyorsa başla
 ➢ SF 20 ml / kg 5-10 dakika
➢ 40 ml / kg gerekiyorsa inotrop destek başlanmalı


Vazopressörler
• Dopamin 2-5 mcg / kg / dk (400mg 500ml %5 dextroz veya SF içine)
 • Noradrenalin 2-4 mcg /dk İV bolus ardından 1-12 mcg /dk IV infüzyon
• Metarminol çocuk 10mcg / kg / doz
• Vazopressin 2-5 U, İV

 Antihistaminikler
 Difenhidramin (H1 antihistaminik) 1 mg/kg maksimum 50 mg /doz IV 10 dk
 Ranitidine (H2 antihistaminik) 1mg/kg (maks. 50 mg) 20 ml %5 dekstroz içinde IV 10 dakika içinde


Metil prednizolon
 1-2 mg/kg/doz iv/im/po
Kortikosteroidler akut dönemde ETKİSİZ
 Uzamış anafilaksi veya tekrarların önlenmesi amacıyla


Salbutamol
0.15 mg/kg/doz (min 1.25mg-maks 5mg) 20 dakika ara ile tekrarlanabilir


Solunum sıkıntısı veya bulgusu olan çocukları en az 6-8 saat izle

 Hipotansiyon veya kollapsı olan çocukları 24 saat izle


Taburcu Olurken
➢ 3 gün süre ile kullanacağı oral antihistaminik ve oral steroid (1mg/kg/gün) yazılmalı
➢Adrenalin otoenjektör reçete edilmeli
➢Kullanımı öğretilmeli ve yazılı olarak verilmeli
➢Allerji ünitesine en kısa zamanda başvuru

Dr. Özlem Yılmaz Özbek sunumu


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır