16 Aralık 2019 Pazartesi

İNFLUENZA

İnfluenza belirtileri ve bulguları, çocuğun yaşına ve daha önce virüsle karşılaşıp karşılaşmadığına göre değişmektedir.

 İnfluenzanın klasik şekli ateş, baş ağrısı, myalji ve halsizlikle başlar.
Bu ilk belirtileri boğaz ağrısı, öksürük ve burun  akıntısı izler.
Klinik tablo çocuğun yaşına ve daha önce influenza virüsleriyle karşılaşıp belli bir bağışıklık geliştirip geliştirmediğine bağlı olduğu için, küçük çocuklarda, daha önce influenza virüsüyle karşılaşmamaya da bağlı olarak ateş daha yüksek; başlangıçtaki solunum dizgesi yakınmaları daha az; iştahsızlık, bulantı-kusma gibi mide-bağırsak yakınmaları daha sık ve febril konvülsiyon geçirme eğilimi daha fazla olabilir.

On üç yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde en ağır hastalığa neden olan influenza A’dır (H3N2). Bunu sırasıyla influenza B ve mevsimsel influenza A (H1N1) izlemektedir .

On üç yaşından küçük çocuklarda hastalık semptomlarının şiddetiyle virüs serotipi arasında bir ilişki kurulamamıştır.
Yakınmalar, genellikle iki-beş gün içinde hafiflemeye başlar.
 Şiddetlenen veya yeni ortaya çıkan ateş gibi belirtiler ve bulgular, akut sinüzit başta olmak üzere komplikasyon geliştiğinin bir habercisi olabilir.
Özellikle küçük çocuklarda öksürüğün haftalarca devam etmesi, şiddetinde ve sıklığında tedrici bir azalma olmak koşuluyla, normal sayılabilir.
Büyük çocuklarda ise postinfluenza astenisi denen, hastalık sırasındaki bitkinliğin devam etmesi ve çabuk yorulma yakınmalarıyla kendini belli eden bir durum görülebilir .

Çocuklar başlıca influenza vektörlerinden olup,
 • İki -hatta beş- yaşından küçükler
• Kronik pulmoner (örn. astım), kardiyovasküler (hipertansiyon hariç) renal, hepatik,hematolojik (örn. orak hücreli anemi), nörolojik, nöromüsküler, metabolik (örn. diyabetes mellitus) hastalığı olanlar
• Bağışıklığı baskılanmışlar
 • Gebe veya loğusalığının ilk iki haftası içinde bulunanlar
 • On dokuz yaşından küçük olup uzun süreli aspirin tedavisi alanlar
• Morbid derecede obez (vücut kitle dizini ortalamanın 2,33 standart sapma üstünde) olanlar
• Bakımevinde kalanlar için influenza geçirmek,
yaşamı tehdit eden bir hastalık geçirmek anlamına gelebilmektedir. Bir başka deyişle, bu çocuklar, ağır veya komplikasyonlu influenza enfeksiyonu geçirme açısından risk altındadırlar .


Otitis medya İnfluenzaya yakalanan çocukların % 10-50’sinde ve grip yakınmalarının başlamasından üç-dört gün sonra görülür .
İnfluenza virüslerinin meydana getirdiği larengotrakeobronşit şiddetlidir ve bakteri süperenfeksiyonuna çok açıktır. İnfluenza, astım ataklarını tetikleyebilir.

İnfluenza pnömonisi, en sık olarak, influenzayı ağır veya komplikasyonlu geçirme riski taşıyan, küçük çocuklarda gelişmektedir.
 Staphylococcus aureus veya Streptococcus pneumoniae ile koenfeksiyon veya postenfeksiyon şeklinde görülebilir. Bu hastaların çoğunun önceden herhangi bir tıbbi sorunu bulunmaması dikkat çekicidir . Genellikle hafif ve kısa süreli olmasına karşın influenza pnömonisine karşı, S. aureus koenfeksiyonunun ağır, hatta fatal olabilen seyri nedeniyle tetikte olmak gerekir.


Merkezi sinir sistemi komplikasyonlarının başlıcaları ansefalopati, febril konvülsiyon, Reye sendromu, aseptik menenjit, akut serebeller ataksi, transvers myelit, Guillain-Barré sendromu ve akut dissemine ansefalomyelittir.

Akut myozit influenza A’dan çok influenza B enfeksiyonları sırasında görülen, etkilenen kasta aşırı derecede duyarlık, şişme, kreatin fosfokinaz derişiminde belirgin artış, myoglobinüri ve böbrek yetmezliği ile kendini gösteren bir klinik tablodur. Etkilenen kaslarda virüsün kendisi saptanmışsa da myozitin patojenezi henüz aydınlatılamamıştır.

Koenfeksiyon olarak S. aureus ve S. pneumoniae ile bakteremi de gelişebilir.

İnfluenzaya tanı koyma sürecinde en önemli nokta, hastanın influenza olabileceği şüphesini akla getirmektir.
 İnfluenza mevsimi sırasında bir çocukta
• Odağı belirsiz ateş
• Ateş veya hipotermi ile birlikte ağır hasta görünüm
• Çocuk hastanede yatıyor olsun ya da olmasın, ateşle birlikte akut olarak başlayan solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ve bulguları
• Ateş ve altta yatan kronik akciğer hastalığının alevlenmesi varsa influenzadan şüphelenilmelidir

Virüsün yayılımı, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki ilk beş gün içinde olur; Küçük çocuklar ve bağışıklığı baskılanmış kişiler virüsü hastalık belirtilerinin ve bulgularının kaybolmasından sonra haftalar-aylar boyunca çıkarabilecekleri için bu hastalardan ilk beş günden sonra da örnek alınabilir.

Amerikan Pediyatri Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, temas öncesi profilaksinin
 • İnfluenza aşısının kontrendike olduğu, ağır veya komplikasyonlu influenza geçirme açısından risk altındaki çocuklar
 • İnfluenza aşılamasını izleyen iki hafta boyunca ağır veya komplikasyonlu influenza açısından risk altındaki çocuklar
 • Yirmi dört aydan küçük, ağır veya komplikasyonlu influenza geçirme açısından risk altındaki bağışıklanmamış çocuklarla sürekli yakın temasta bulunması beklenen aile bireyleri veya sağlık çalışanları
• Ağır veya komplikasyonlu influenza açısından risk altındaki çocukların yaşadığı kurumlardaki bağışıklanmamış personel ve çocukla
 • İnfluenza aşısına yanıt vermeme olasılığı bulunan çocuklar (influenza bağışıklamasına ek olarak)
 • Dolaşımdaki influenza virüsü mevsimsel influenza virüsünden farklı bir sereotipten ise ağır veya komplikasyonlu influenza açısından risk altındaki çocuklar ile bunların aile bireyleri ve yakın temaslıları ile sağlık hizmeti veren kişiler için söz konusu olabileceğini belirtmektedir.

Amerikan Pediyatri Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, temas öncesi profilaksinin • İnfluenza aşısının kontrendike olduğu, ağır veya komplikasyonlu influenza geçirme açısından risk altındaki çocuklar • İnfluenza aşılamasını izleyen iki hafta boyunca ağır veya komplikasyonlu influenza açısından risk altındaki çocuklar • Yirmi dört aydan küçük, ağır veya komplikasyonlu influenza geçirme açısından risk altındaki bağışıklanmamış çocuklarla sürekli yakın temasta bulunması beklenen aile bireyleri veya sağlık çalışanları • Ağır veya komplikasyonlu influenza açısından risk altındaki çocukların yaşadığı kurumlardaki bağışıklanmamış personel ve çocuklar • İnfluenza aşısına yanıt vermeme olasılığı bulunan çocuklar (influenza bağışıklamasına ek olarak) • Dolaşımdaki influenza virüsü mevsimsel influenza virüsünden farklı bir sereotipten ise ağır veya komplikasyonlu influenza açısından risk altındaki çocuklar ile bunların aile bireyleri ve yakın temaslıları ile sağlık hizmeti veren kişiler için söz konusu olabileceğini belirtmektedir.
Temas, riskli olma özelliğini koruduğu sürece, temas öncesi profilaksiye devam edilebilir.
İnfluenza aşısını   yeni olmuş çocuklarda profilaksiye iki hafta devam edilir

 (CDC), kemoprofilaksiye son temastan sonraki 48 saat içinde başlanması gerektiğini, erken tedavinin kemoprofilaksiye tercih edilebileceğinin altını çizmektedir.

Hastanelerde ve bakımevlerindeki salgınları kontrol altına almak için, kişilere, son temastan yedi gün sonrasına kadar alınmak üzere, en az iki hafta kemoprofilaksi verilmelidir...


ANTİVİRAL TEDAVİ
 • İnfluenza enfeksiyonu şüphesi veya tanısı ile hastaneye yatırılan
• Ağır, komplikasyonlu ya da ilerleyici yakınmaları ve bulguları olup, influenza şüphesi veya tanısı olan
 • İnfluenza aşısı öyküsüne bakılmaksızın influenzayı ağır veya komplikasyonlu geçirme riski taşıyan çocuklara tercihen ilk 48 saat içinde antiviral tedavi başlanmalıdır.

Antiviral tedavinin başlanması için viral tetkik sonucu beklenmemelidir.
 Hastanın aşılı olup olmadığı göz önüne alınmamalıdır

Nöraminidaz inhibitörleri çocuklarda influenza yakınmalarının şiddetini ve süresini azaltmakta, influenza enfeksiyonunu ağır veya komplikasyonlu geçirme riski altında olan çocuklarda komplikasyonları, hastaneye yatışları ve ölümü önleyebilmektedir .
 Yaş küçüldükçe ve antivirale başlama süresi kısaldıkça antivirallerin yararı daha da artmaktadır.
oseltamivirin dozajları aşağıda verilmiştir
 • 1 yaşın altında
 günde iki kez 3 mg/kg
<3 ay: Beş gün boyunca, günde iki kez 12 mg,
3-5 ay: Beş gün boyunca, günde iki kez 20 mg,
 6-11 ay: Beş gün boyunca, günde iki kez 25 mg

• 1 yaşın üzerinde
 günde iki kez 2 mg/kg (1-12 yaş:
15 kg’ın altı için beş gün boyunca, günde iki kez 30 mg;   ( 2.5 cc)
 15-23 kg için beş gün boyunca, günde iki kez 45 mg;       ( 4 cc)
 23-40 kg için beş gün boyunca, günde iki kez 60 mg;       (5 cc )
40 kg’ın üstü için beş gün boyunca, günde iki kez 75 mg
 • 13 yaş ve üstü: Beş gün boyunca, günde iki kez 75 mg

 Önerilen beş günlük tedavi süresi, ağır hastalık durumunda uzatılabilir. S. Öncel, Çocuklarda İnfluenza Enfeksiyonları
 JOPP Derg 3(3):101-110, 2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...