8 Temmuz 2018 Pazar

ÇOCUK ACİLLERİNDE İLK BASAMAK DEĞERLENDİRME:


Acil hastanın en önemli özelliği yaşamsal bulgularının güven altında olmamasıdır.
Acil hasta hakkında ilk değerlendirmede 30 saniye içinde tamamlanan ilk muayene ile fikir edinilir:
1-     Görünüm ( Genel olarak bilinç değerlendirilmesi)
2-   Solunumu
3-   Cildin dolaşımı.

ACİL  ÇOCUK HASTALARDA İLK DEĞERLEDİRME:

Hava yolu Açıklığı:
İlk basamak hava yolu açıklığının sağlanmasıdır.
Baş geri- çene yukarı manevrası : mandibula öne- yukarı, başın arkaya yatırılması.
Servikal kord hasarı riskinde çene itme manevrası uygulanır.Travmalarda servikal  kord stabilize edilmeli.
Bilinci kapalı hastaya orofarengial hava yolu takılmalı, gerekirse entübe edilmelidir. 
*Glaskow koma skalası 8 ya da düşük
*Belirgin maxillofasial travma
*Aspirasyon ihtiyacı olan ya da solunum sıkıntısı olan hastalar entübe edilmelidir.

Solunum:
Hastanın hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu değerlendirilmelidir.
Solunum hızı, derinliği, solunum sesleri, çekilmeler, stridor değerlendirilmelidir.
Solunum çabası yeterli olan hastalara yüksek konsantrasyonlu oksijen verilmeli, yeterli değilse ambulama; gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Tansiyon pnömotorakstan şüphelenildiğinde katerer ya da büyük bir iğne ile 5. İnterkostal aralıkta ön axiller çizgiden girilerek acil dekompresyon yapılmalıdır.

Dolaşım:
Nabız, kan basıncı, kapiller dolum zamanı, cilt değerlendirilmeli.,
Dolaşım yetersizliğinin en erken bulgusu taşikardi, kapiller dolum zamanının uzamasıdır.
Kapiller dolum zamanı: süt çocuklarında üst extremiteyi kalpten yukarı kaldırıp sıvazlayarak, sonra extremitenin dolaşımına izin vererek; daha büyük çocuklarda tırnak yatağına bastırarak renk değişimi gözlenerek yapılır. KDZ 2 saniyenin  üzerinde ise periferik dolaşım bozukluğunu gösterir.
Dolaşımın sağlanmasında yeterl intravenöz sıvı verilmelidir. 20 cc/kg dan SF ya da ringerli laktat iki ya da üç kez tekrarlanabilir.
Eğer 90 saniyede damar you bulunamassa intraosseöz kemik içi iğne ya da 18-21 numaralı spinokan tuberositaz tibia altı medial yüz, distal femur, medial malleolus a uygulanmalıdır.

Kısa nörolojik muayene:
Bilinç durumu, pupilla reflexi, lateralizasyon bulgusu değerlendirilir.
Bilinç durumu değerlendirirken: Sözlü emirlere yanıt, ağrılı uyarana yanıt, uyanıklık durumu, yanıtsızlık.
Bilinç durumunda Glaskow koma skalası kullanılır.

KİBAS ŞÜPHESİ:
Baş ağrısı , kusma , uyuklama, bilinç değişikliği,
Fizik muayenede menengismus, koma, fontanel bombeliği, pupil reflexi yavaşlamış.
Beyin ödeminde: pupilde anizokori, papil ödemi, Cushing triadı ( hipertansiyon , bradikardi, düzensiz solunum.
3. 4. ve 6. Kafa çifti paralizisi.
Hastanın başı orta hatta tutulmalı, 30 derece yükseltilmeli, boynun iki yana eğilmesi önlenmeli.
% 20 lik mannitol, yirmi dakikada gidecek şekilde 0.5 - 2 gr / kg dan yüklenmeli.

Başlangıçta Değerlendirilmeyen Bölgelerin  Değerlendirilmesi:
Çocuk baştan aşağı soyularak incelenmeli ve ısı kontrolu sağlanmalıdır. Entübe ise NGS ile mide gerginliği önlenmeli, folay sonda ile idrar çıkışı takibi sağlanmalı.
Hastanın  monitörizasyonu sağlanmalı, ayrıntılı öykü alınmalı, yaşamsal bulguların takibi yapılmalı.

Acilde kural YAZILMAMIŞ = YAPILMAMIŞTIR.

Yapılan her müdahele ve ilaç yazılmalıdır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır