5 Aralık 2018 Çarşamba

Çocuklarda Görülen Döküntülü Viral Hastalıklar:11-   Kızamık:

4-12 günlük bir inkubasyon peryodu vardır. 
Yüksek ateş, öksürük, nezle ve konjonktivit triyadı ile başlar. 
Yanak mukozasında bulunan, Koplik lekeleri kızamık için patognomonik tir , ancak çok kısa sürede kaybolur.
Döküntü alından veya posterior oksipital bölgeden başlar, 3 gün içinde gövde ve ekstremitelere yayılır, kırmızıdan, bakır kahverengisine solar ve aynı sefalokaudal yönde kaybolur.
Kızamıkla temas etmiş, aşısı olmayan çocuklar, temastan sonraki 72 saat içinde aşılanmalıdır.

  2-  Kızamıkçık:

inkubasyon süresi 14-21 gündür. 
Bulaştırıcılık döküntüden 5 gün önce ve 6 gün sonra olur.
Döküntüden en az 24saat önce hastalık için karakteristik olan suboksipital ve posterior servikal lenfadenopatiler ortaya çıkar.
Döküntü açık pembe renkli makulopapüler tarzda olup saçlı deri ve yüzden başlar, 1. gün sonunda tüm vücuda yayılır, 2. gün başladığı yerden itibaren solar ve 3. gün kaybolur.
 Lezyonlar tek tek görülür, birleşmez.

 3-  Eritema infeksiyozum (5. Hastalık):

Parvovirus B19’un neden olduğu hafif seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır.
Bir-iki hafta süren inkubasyondan sonra aniden yüzde tipik döküntü ile başlar. 
Döküntü başladığı an bulaştırıcılık biter. 
Döküntü çok kaşıntılıdır, soyulma olmadan iyileşir.
Parvovirus B19 kronik hemolitik anemili ve immun yetmezlikli hastalarda aplastik krize neden olabilir.
Döküntü üç evreli makulopapüler tarzdadır, evreler her
zaman birbirinden ayırdedilemez.
1. Evre: Yüzde ‘tokat yemiş görünümü’ denilen kızıla
benzeyen tablodur.
2. Evre: Gövdede ve ekstremite proksimaline yerleşen,
ortadan solmaya başlayan, retiküler, ‘dantela tarzı’
döküntü olur. Ekstansör bölgelerde görülür, el ve
ayaklar korunur.
3. Evre: Sıcak banyo, heyecan, egzersiz ve minör travmalar
sonucu oluşan rekürren döküntüler alevlenme
ve azalmalarla, ortalama 11 gün (2-39 gün) sürer.

 4-  Roseola infantum (6. Hastalık):

    Human Herpesvirüs . İnkubasyon süresi 10 gündür. 
    Bulaştırıcılığı bilinmemektedir. 
    Ani başlayan ve 40-40.5°C’ye yükselen ateş ve hafif nezle belirtileri prodromal dönemi oluşturur.
Ateş % 6 olguda konvülsiyona yol açar. 
Servikal ve oksipital lenfadenopati eşlik edebilir. 
Ateş çok yüksek olmasına rağmen genel durum son derece iyidir. 
Ateş 3-4 gün yüksek kalıp kriz şeklinde düşer. 
Ateş düşünce hemen veya bir gün sonra gövdeden başlayıp ekstremitelere
yayılan 2-3 mm çaplı makulopapüler tarzda lezyonlar ortaya çıkar. 
Döküntü 1-2 gün sürer.

5-Suçiçeği (Varisella):

Etken Herpesvirüs grubundan varicella-zoster virüsdür.
İnkubasyon süresi 11-21 gündür.
 Bulaştırıcılığı döküntüden 24 saat önce başlar, tüm lezyonlar kurutlanana dek devam eder.
Hafif ateş, halsizlik gibi yakınmaların olduğu bir prodromal
dönemi takiben gövdeden başlayıp yüz ve ekstremitelere
sentripedal şekilde dağılan döküntüler başlar.
Lezyonlar küçük kırmızı papüllerle başlayıp gözyaşı damlası
şeklinde eritematöz tabanlı veziküllere dönüşür.
Vezikül içindeki berrak sıvı 8-12 saat sonra bulanıklaşır ve
püstül olur, kurutlanarak 1-3 haftada iyileşir.
 Lezyonlar 3 gün boyunca çıkmaya devam eder.
Her lezyonun yaşı farklıdır. 
Saçlı deri, ağız mukozası ve gözü tutabilir.
Döküntü ile 3-4 gün ateş yüksek olur.
Sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişmezse
skarsız iyileşir.
 Çok kaşıntılıdır. Kabuklar kalkınca
geçici depigmentasyon bırakır.

  6-  El-ayak-ağız hastalığı :
  
     En sık koksaki virüsün etken olduğu bulaşıcılığı
yüksek, hafif seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır. Ağız içinde
dil, sert damak ve yanak mukozasında ülserler, takiben el
ve ayakların dorsal kısımları ve parmak kenarlarında oval
şekilde deri çizgilerine paralel 2-10 mm çaplı vezikülopüstüler
olur. Üç yerleşim yerinin üçünü de tutmayabilir.
Nadiren tüm vücuda yayılıp 5-7 günde skarsız iyileşir.

7- Epstein-Barr virus Enfeksiyöz Mononükleoz:

İnkubasyon süresi 4-6 haftadır.
Ateş, boğaz ağrısı ve halsizlik gibi nonspesifik belirtiler prodromal dönemi oluşturur ve 2-3 gün sürer.
Ateşin daha yükselmesiyle klinik bulgular ortaya çıkar.
Jeneralize LAP, hepatosplenomegali ve membranöz tonsillit
görülebilir. 
Palatal peteşiler %25 hastada yumuşak ve sert damak birleşme yerinde görülür.
Periorbital ödem hastaların yarısında tespit edilebilir.
Döküntü yaygın makulopapüler tarzda hastaların sadece %10-15’inde görülür.
Klinik bulguların varlığı, 10000-40000/mm3 arası lökositoz
varlığı ve serolojik doğrulama enfeksiyöz mononükleozis
triadını oluşturur.
 A grubu beta-hemolitik streptokoklar vakaların %25‘ine eşlik edebilir.
Boğaz kültürü sonucuna göre üreme varsa mutlaka penisillin ile tedavi etmek gerekir.
Ampisillin ile tedavi sonrası döküntü ortaya çıkar.
Hastalık 10-20 günde kendini sınırlar..
 
kaynak:
Dr.Gönül Tanır
Çocuk Enf Derg 2009; 3 (Özel Sayı 1): 48-53 J Pediatr Inf 2009; 3 (Suppl 1): 48-53

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır