7 Aralık 2018 Cuma

KAWASAKİ HASTALIĞI:Akut sistemik , ateşli bir hastalıktır. En sık 6 ay ile 5 yaş arasında  görülür.. Özellikle küçük çocuklarda antibiyotik ile tedaviye cevap vermeyen uzamiş ateşte akla gelmelidir.. Ates genelde 38.5 ustu ve antipretik tedaviye cevap0020 vermez.
 Kawasaki hastalığının tanısı için özgün bir test yoktur.

Hastalığın tanısı 5 günden uzun süren ateş ve en az 4 bulgu varlığı:

1-    ekstremite uçlarında değişiklikler: avuç iç ve ayak tabanında eritem, el -ayakta ödem, 2 haftadan sonra parmak uçlarında soyulma.

2-    polimorf ekzantem,

3-    dudak ve oral mukoza bulguları : çilek dil, çatlamış dudak, oral mukozada kızarıklık

4-    bilateral non purulan konjunktivit

5-     servikal lenfadenopati tek tarafli, 1.5 cm üzerinde.

Kawasaki hastalığı için oldukça spesifik olan bir bulgu da BCG aşısının
yapıldığı yerde eritem ve endürasyon olmasıdır.

Destekleyici bulgular:

Akut faz reaktanları artışı, Albümin< 3 mg/dl, ALT artışı, hemoglobin de azalma, steril pyuri, idrarda >10 lökosit
1 . haftadan sonra trombosit artışı > 450 bin

Kawasaki hastalığında klinik evreleme:
– Akut ateşli dönem (İlk 10 gün)
– Subakut dönem (10-20 gün) koroner arter anevrizması geliştiği dönem.
– İyileşme dönemi (20 günden sonra).

Atipik kawasaki: – İnkomplet Kawasaki hastalığı düşünülen çocuklar sıklıkla
süt çocuğudur ve yaşları 6 ayın altındadır.
En az 5 gün süren ateş
Tanı ölçütlerinin en az ikisinin varlığı
Klinik tabloyu açıklayabilecek nedenin olmaması
Yüksek düzeyde akt faz reaktanları
Koroner arterlerde etkilenme

Tedavi:

 ilk 9 günden sonra koroner  arter anevrizması geliştiğinden tanı konur konmaz hemen tedavi verilmelidir.
2 gr/kg ( max 40 gr doz ) 8-12 saatlik infüzyonla  İVİG verilir. 
Eş zamanlı ASA asetilsalisilikasit 60-80mg/kg dan başlanmalı. 
ASA 48 saatlilk ateşsiz dönemden sonra 3-5 mg/kg a düşülebilir.
aspirin tedavisi akut faz reaktanları normale gelene kadar verilir. 
Eğer coroner arter anevrizması varsa ömür boyu verilir. İVİG tedavisi sonrası ateş 36 saatte düşer, düşmesse ikinci doz verilir.
.Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır