24 Aralık 2018 Pazartesi

Respiratuvar sinsitiyal virüs
(RSV)  dünyada süt çocuğu ve erken  çocukluk döneminde  en sık rastlanan solunumsal viral etkendir.
 Akut bronşiyolit ve viral pnömonilerin en sık etkenidir.

Klinik bulgular hafif ÜSYE den, hayatı  tehdit eden alt solunum yolu enfeksiyonlarına kadar geniş bir yelpazededir. 
Alt solunum yolu enfeksiyonları olarak  en sık bronşiyolit yapar.
Erken çocukluk dönemindeki enfeksiyonları genelde üst solunum yolları ile ilgilidir, nezle, rinit, kaba ses ve  öksürük görülür. Muayene bulgusu olarak farenjit, tympanik zarda damarlanma artışı, konjonktivada kızarıklık görülebilir. 
Ateş, halsizlik ve beslenme bozukluğu görülür. 
Hastaların üçte birinde  taşipne, interkostal çekilmeler gibi solunum sıkıntısı bulguları gelişir.
 Bazen ilk bulgu apne olabilir.
 Dinlemekle  ekspiryum uzunluğu, raller, inspiratuvar ronkus olabilir
. Hastalar çoğunlukla bir-iki hafta içinde iyileşir. 
Çocukların bir kısmında ilerde astım görülür.

Risk faktörleri: 
kronik akciğer hastalığı, kistik fibroz, doğuştan kalp hastalığı, immün yetmezlik, prematüritelik, annenin sigara içmesi , anne sütü almama,  kalabalık yaşam koşulları, düşük sosyoekonomik düzey.

Tanı: 
ELISA yöntemiyle nazofarengeal sekresyonda RSV antijeni bakılması en yaygın kullanılan, hızlı sonuç veren ve güvenilir bir yöntemdir. Kanda Ig M bakılması güvenilir değildir.

Korunmada el hijyenine  dikat edilmesi, anne sütünün desteklenmesi, riskli grupların belirlenmesi, hastane olgularının saptanarak uygun temas izolasyonu yapılması
standart korunma yöntemleri:  El hijyenine dikkat edilmesi, anne sütü verilmesi,hasta çocukların izole dilmesi .
Palivizumab prematüreler, kronik akciğer hastalığı ya da doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda ciddi, RSV alt solunum yolu enfeksiyonu sıklığını azaltır. Palivizumab humanize Ig G1 monoklonal antikordur. Virüsün, solunum epitel hücrelerine yapışmasını önleyerek RSV replikasyonunu azaltmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır