30 Ocak 2019 Çarşamba

çocuklarda trombositoz

çocuklarda trombositoz nedenleri: 
>450.000 üzerinde olması.
genellikle sekonder trombositoz görülür.

1. Akut ve kronik enfeksiyonlar:
En sık üst solunum yolu enfeksiyonu, dah az  gastrointestinal enfeksiyonlar ve üriner sistem enfeksiyonları neden olur.
kronik enfeksiyonlar; tüberküloz, hepatitler, osteomyelit .

2.Otoimmün hastalıklar: J
uvenil romatoid artrit, inflamatuar barsak hastalıkları, sarkoidoz, Kawasaki, akut romatizmal ateş 

3.Hematolojik hastalıklar: 
Demir eksikliği, kronik hemolitik anemiler özellikle de talasemi sendromları, akut hemorajiler ve trombositopeninin toparlama döneminde trombositoz görülebilir .
Demir eksikliğine bağlı trombositoz daha çok infant döneminde görülmektedir.Demir eksikliğinde trombositozun nedeni tam olarak anlaşılamamıştır.


4.Maligniteler: 
 hepatoblastom, hepatosellüler karsinom, lenfoma, nöroblastom

 5.Cerrahi, travma ve yanık sonrası: 
Doku hasarı sonrası salınan sitokinler trombosit üretimini arttırırlar 

6. İlaçlar:
 Kortikosteroidler, adrenalin, imipenem ve meropenem, penisilamin ve mikonazol .


 Relatif Trombositozlar: 
Normal şartlarda trombositlerin 1/3 ü dalakta tutulur. Cerrahi, fonksiyonel ya da doğuştan asplenide vücuttaki trombosit kitlesi normal iken dalakta sekestrasyon olmadığından trombosit sayısı yüksek olarak ölçülür. 

Epinefrin etkisi: Epinefrin dalakta göllenmiş olan trombositlerin dolaşıma salınımına neden olur 

Yalancı Trombositozlar: 
Trombosit sayısı normal iken, kan sayım makinelerinin trombosit olarak değerlendirdiği; mikrosferler, eritrosit-lökosit parçacıkları, bakteriler nedeni ile trombosit sayısı yanlışlıkla yüksek olarak sayılır. 
Periferik yayma değerlendirmesi ile trombosit sayısı doğrulanır.


 Sekonder trombositoz kendini sınırlayan bir durumdur ve tromboemboli görülmesi çok nadirdir. 

Trombosit sayısı 1.000.000 mm3 üzerinde olan olgularda bile profilaktik tedavi önerilmez.

 Ancak ilave risk faktörü ya da tekrarlayan tromboemboli öyküsü var ise antikoagülan ya da antiagregan tedaviler önerilir. Temel tedavi yaklaşımı trombositoza yol açan nedenin kontrol altına alınmasıdır.

kaynak: 
JCP2017;15: (3):60-70


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır