30 Mart 2019 Cumartesi

kronik öksürük


Kronik öksürük en az 4 hafta süren öksürük olarak tanımlanır. Kronik öksürüğü olan çocuklar detaylı öykü, fizik muayene, akciğer grafisi ve yapabiliyorsa spirometre ile değerlendirilmelidir

Kronik paroksismal öksürük egzersiz, soğuk hava, uyku ya da alerjenlerle tetikleniyorsa astım düşünülmelidir.

Havlar tarzda ya da kaba öksürük genellikle trakea veya proksimal hava yollarından kaynaklanır (Hava yolu malazisi, laringotrakeobronşit, spazmodik krup veya yabancı cisim gibi).

Erken süt çocuğunda kesik kesik öksürük Clamidya trachomatise bağlı olarak oluşabilir.

Öksürük kaz sesi gibi ise ve geceleri kayboluyorsa psikojenik ya da habitual öksürük olarak düşünülür.

 Kronik prodüktif öksürüğün özgül nedenleri arasında bakteriyal bronşit (bir seride kronik prodüktif öksürükle başvuran olguların %40’ında), bronşektazi, astım benzeri durumlar, aspirasyon bozuklukları gelmektedir.

 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2014; 4(1):1-9

Objektif ölçümlere göre solunum hastalığı olmayan sağlıklı okul çağında çocuk (ort:10 yaş) günde ortalama 10-11 (34 kadar) öksürük episodları olabilir.

Arch Dis Child 1996; 74:531-4.

Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde yineleyen viral infeksiyonlar çocuklarda yaygındır.
Öksürük reseptörlerinde duyarlılık artışı vardır.
Persistan öksürüğe neden olabilir .

 Kistik fibrozis olmayan kronik yaş öksürüklü çocuklarda son zamanlardaki çalışmalarda çocukların büyük bir bölümünde endobronşiyal bakteriyel bir infeksiyon olduğu saptanmıştır
Pediatr Pulmonol 2003; 36:73-5.



 Kronik öksürük ve pürülan balgam çıkaran çocuklar kistik fibrozis, bronşektazi ve silier dismotilite sendromları yönünden değerlendirilmeli


 Pertussis, parapertussis, adenovirus, mikoplazma, klamidya ile olan infeksiyonlarında tipik olarak spazmodik boğulur tarzda paroksismal bir öksürük paterni görülebilir.


 2008 yılında Türkiye’de yapılan çalışmada ise en sık kronik öksürük nedenleri sıra ile % 25 astım, % 23 uzamış bakteriyel bronşit, % 20 üst hava yolu öksürük sendromu bulunmuştur.

Üst hava yolu öksürük sendromu daha önceleri postnazal akıntı sendromu olarakta bilinir. Postnazal akıntının en önemli nedeni, allerjik rinit veya kronik rinosinüzittir.

Tüm hastalarda akciğer grafisi çekilmeli ve 6 yaş üzeri çocuklara spirometri ve gerekirse reversibilite testi yapılmalıdır .


İki-on sekiz yaş arası akut öksürüklü çocuklarda bal kullanımının plaseboya kıyasla öksürük sıklığını azaltmada daha etkili olduğu gösterilmiş.

Honey for acute cough in children Cochrane Database Syst Rev 2010;

.Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 2008’de öksürük ve soğuk algınlığı ilaçların 2 yaş altında kullanılmamasını önermektedir .


Çocuk Dergisi 10(3):110-115, 2010

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...