12 Mart 2019 Salı

PANDAS

 grup A streptokok (GAS) enfeksiyonundan sonra ani başlayan obsesif kompülsif bozuklukları ve/veya tik hastalıkları olan bir grup çocuk hastayı tanımlar.

PANDAS’ın Swedo tarafından tanımlanan 5 tanısal kriteri şunlardır:
 1. Obsesif-kompülsif bozukluk ve/veya tik bozukluğu (Tourette, kronik motor veya lokal tik bozukluğu)

2. Pediatrik başlangıç (3 yaş-puberte başlangıcı dönemleri arası)

3. Ani başlangıç ve semptomların epizodik seyiri

4. GAS enfeksiyonu ve semptomların başlangıcı veya artışı arasında yakın ilişki

5. Alevlenmeler sırasında nörolojik anomaliler (motor hiperaktivite, koreiform hareketler veya tikler,
(motor hiperaktivite, istirahatte olmayan ve stres durumlarında açığa çıkan koreiform hareketler veya tikler)

Hastalığın esas tanısı klinik olarak konulmakta ise de, hastalığın GAS ilişkili olduğunun gösterilmesi açısından boğaz kültürü ve antistreptokokkal antikorların istenmesi önemlidir.

Boğaz kültürü ve/veya hızlı test sonucu pozitif akut streptokokkal enfeksiyonlarda nöropsikiyatrik semptomlar olsun veya olmasın antibiyotik tedavisi gereklidir . Ancak PANDAS olduğundan şüphe edilen çocuklarda antibiyotik tedavisi ile ilgili randomize kontrollü bir çalışma yoktur.

 Nöropsikiyatrik semptomların tedavisi için, hastanın PANDAS olup olmadığının aydınlatılması için geçen süre beklenmemeli ve nöropsikiyatrik tedaviye hemen başlanılmalıdır. PANDAS’lı hastalar standart farmakolojik tedavisi ve davranış terapisine iyi yanıt vermektedirler .
 Obsesif kompülsif bozukluk semptomları genellikle farmakoterapi (selektif seratonin reuptake inhibitörü) ve kognitif davranış tedavisine iyi yanıt vermektedir.

Tanı almamış PANDAS ve tedavi edilmemiş PANDAS ömür boyu obsesif kompülsif bozukluk /tik hastalığına dönüşme açısından yüksek risklidir .Sonuç :

Hem günlük pediatri pratiğinde hem de çocuk psikiyatri pratiğinde, tikler ve obsesif kompülsif bozukluklarla başvuran hastalar sıktır.
 Pediatride, sıkça karşılaşılan hastalıklardan birisi de GAS farenjitidir.

Yakın dönemde geçirilen farenjit öyküsünden sonra gelişen obsesif kompülsif bozukluklar/tik bozuklukları PANDAS açısından çocuk uzmanını daha dikkatli kılmalıdır.

Ayrıca yeni gelişen nöropsikiyatrik semptomların varlığında farenjit öyküsü daha dikkatli sorgulanmalı ve PANDAS şüphe edilen hastalar zaman geçirmeden uygun merkezlere yönlendirilmelidir.J Pediatr Inf 2012; 6: 101-5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır