1 Nisan 2019 Pazartesi

Alerjik Rinit


Allerjik rinit, semptomların görülme zamanı veya sıklığına göre genelikle aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedir:

İntermittan/Mevsimsel AR (MAR):
 Semptomlar polen mevsiminde ortaya çıkmaktadır.
 Ot ve ağaç polenleri ile mantarlar gibi dış ortam allerjenleri neden olmaktadır.
Semptomlar haftada 4 günden az veya toplamda 4 haftadan daha kısa sürmelidir.

 Persistan/Perennial AR (PAR) :
Yıl boyu semptomları devam eden AR tipidir.
Ev tozu akarları, hamam böcekleri, mantar/küf, evcil hayvan epitel ve dokuları gibi iç ortam allerjenleri etkendir.
Semptomların haftada 4 günden daha uzun ve en az 4 hafta süre ile varlığı gerekmektedir .

AR’li hastalarda burun mukozası ödemli, şiş, sulu açık renkli akıntı ile kaplı, açık mor renkten soluk pembe renge değişen bir görünümdedir.
 Anterior rinoskopi ile burnun ön 1/3 kısmındaki anatomik yapı, septum ve orta meatusu değerlendirmek mümkündür.
Orofarinks muayenesinde postnazal akıntı ile farinkste kaldırım taşı görüntüsü mevcuttur.
Allerjik selam, kronik venöz göllenmeye bağlı oluşan gözaltı morlukları fizik muayenede dikkat edilmesi gereken noktalardır

AR ile birlikte atopik dermatit-egzama, astım, allerjik konjonktivit, kronik öksürük, larenjit ve gastro-özofageal reflü başlıca komorbit durumlar arasındadır.
Astımlı hastaların yaklaşık 2/3’ünde AR, AR’li olguları. 1/3’ünde ise astım gelişmektedir . AR’li çocukların %21’inde otitis media gelişmektedir .

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, konjesyon, postnazal akıntı, adenoid / tonsil hipertrofisi, anozmi, nazal polip, nazal obstrüksiyon, ağız solunumu ve obstrüktif uyku apnesi ile birlikte seyreden habituel horlama diğer ko-morbit durumlar arasındadır.

 Herhangi bir allerjik hastalığa sahip olmanın Kawasaki hastalığı geliştirme riskini (1.4 kat) artırdığı bilinmektedir

 Yine AR’li hastalarda nazofaringeal karsinoma gelişme riskinde artış mevcuttur


AR tedavi rehberlerinin son güncellemelerinde intranazal antihistaminikler ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır
ARIA güncellemesinde PAR tedavisinde intranazal antihistaminiklerin kullanılmaması tavsiye edilmektedir .


İntranazal Kortikosteroidler:  Erken ve geç semptomları inhibe eden en etkili tedavidir. Göz semptomları üzerinde de etkilidirler.
Terapötik düzeye 7 saat içerisinde, maksimum etkinliğe 2 haftada ulaşırlar.

 Semptomlar intermittan/ mevsimsel ise maksimum semptom kontrolü için mevsim öncesi kullanıma başlanmalıdır.
Birçok araştırmada bir antihistaminik veya LTRA ile birlikte intranazal kortikosteroid kombinasyonu üzerine çalışılsa da, çoğunlukla sonuçlar kombinasyon tedavisinin tekli intranazal steroid tedavisinden daha etkili olmadığı yönündedir

LTRA özellikle astım ile birlikte olan AR olgularında tercih edilebileceği belirtilmiştir. MAR tedavisinde plaseboya göre daha etkili, oral H1 antihistaminiklere eşdeğer ve intranazal kortikosteroidlere göre daha zayıf bir etkiye sahip olduğu bildirilmişti


Asthma Allergy Immunol 2017;15:1-16

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır