1 Nisan 2019 Pazartesi

İnfantil Koliğin Tedavisi

İnfantil koliğin etiyolojisinin net olmaması tedavi konusunda zorluğa neden olmaktadır.
İnfantil kolik tedavisinde öncelikle ailelere bu durumun 3-4 ay dolduktan sonra kendiliğinden geçeceği, bunun kesin bir hastalık olmadığı, prognozunun iyi olduğu, bebeğin gelişiminin normal olarak devam edeceği anlatılması gerektiği bildirilmektedir. 

1. İlaçlar:
 Simetikon mukusun yüzey gerilimini azaltır ve bağırsak gazlarının kolay atılımını sağlar. Emilmediği için sistemik yan etkisi yoktur. Plasebo ile karşılaştırılan çalışmalarda belirgin bir etkinlik saptanmamıştır
Anne sütü alan bebeklerde  koliğin daha az görüldüğünü bildirilmiştir

Bazı probiyotiklerin yenidoğan döneminden itibaren kullanılabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Ancak bu çalışmaların çoğunun probiotik firmaları tarafından desteklenmiş olması ve çalışma gruplarının benzer olmaması bu kanıtın geçerliliğini azaltmaktadır.

Tedavi için standart bir miktar tespit edilemediğinden çok miktarda verilen bitki çaylarının bebeğin süt alımını azaltabileceği de önemli bir sorundur.

İnfantil kolik tedavisinde davranışssal uygulamalarının diğer yöntemlerden daha etkin olduğu bildirilmektedir . Beş S yönteminin [Swaddling (kundak), Side or stomach yan/yüzükoyun yatırma), Sound (ses), Swinging (sallama), Sucking (emme/emzik)] ilaçlardan önce kullanılmasının daha uygun olduğu ileri sürülmektedir

Kundak yapmanın beyni iç ve dış etkilerden koruyarak, uyaranları azaltarak kolik bulgularında azalmaya neden olduğu ileri sürülmüştür

 Esposito ve ark. tarafınan yapılan çalışmada ise, hareket halindeki annenin bebeğinin daha çabuk sakinleştiği, ağlamasının kesildiği ve kalp atımlarının da yavaşladığı saptanmıştır.

Ayrıca uyku ve beslenme saatlerinin rutine konması ağlama sürelerinin %42 oranında azalttığı bildirilmektedir.Çocuk Dergisi 17(2):53-60, 2017

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır