2 Nisan 2019 Salı

Menenjit tedavisi

Hib menenjiti sonbahar ve kış aylarında zirve yaparken
S.pneumoniae bağlı hastalık da kış aylarında görülür.
Meningokok hastalığı hem endemik hem de epidemik olabilir, özellikle 5 yaş altı çocuklar risk altındadır

Sütçocuklarında ateş, emmede azalma, huzursuzluk, çevreyle ilgisizlik gibi silik bulgular gözlenebilir. Daha büyük çocuklarda, baş ağrısı, fotofobi, ense sertliği, bilinç değişikliği, fontanel kabarıklığı, mide bulantısı ve kusma gibi “klasik” menenjit bulguları vardır. Brudzinski (ensenin fleksiyona getirilmesiyle birlikte kalça ve dizlerin istemsiz olarak fleksiyona gelmesi) ve Kernig (kalça fleksiyonunun diz ekstansiyonunu engellemesi) bulguları menenjitin geç döneminde ortaya çıkmaktadır.

Antibiyotik tedavisi ne kadar erken başlanırsa sağ kalım üzerine olumlu etkisinin o derece fazladır.  LP yi  geciktirecek herhangi bir durum varlığında antibiyotik beklenmeden yapılmalıdır.

Yenidoğanlar sıklıkla, başlangıç olarak ampisilin 100 mg/kg ve sefotaksim 50 mg/kg/doz, günde 3 kez şeklinde başlanır.

Sütçocukları ve büyük çocuklarda monoterapi olarak 3. kuşak sefalosporinler (seftriakson 100 mg/kg tek doz ya da sefotaksim 50 mg/kg/doz, günde 3 kez) kullanılabilir

 Etkenin S.pneumoniae olduğu biliniyorsa veya Gram boyamada gram pozitif kok saptandıysa dirençli pnömokokları kapsamak için ampirik olarak vankomisin (15 mg/kg/doz, günde 4 kez) eklenmelidir.

Bakteriyel patojenin izole edilmesi ve kültür antibiyogramının belirlenmesinden sonra antibiyotik seçimi ve süresi yeniden düzenlenmelidir.

Antibiyotik tedavisi, hasta en az 5 gün ateşsiz olana kadar, ama en azından 7-10 gün süreyle devam ettirilmelidir.

Pnömokok ve Hib menenjitinin en az 10 gün ve meningokok menenjitinin de en az 7 gün olarak tedavi edilmesi önerilmektedir.

Grup B streptokok menenjiti 14-21 gün, Listeria menenjiti 21 gün süreyle tedavi edilmelidir.

Gram negatif patojenler için BOS steril olduktan sonra en az 2 hafta, toplam en az 3 hafta tedavi sürdürülmelidir


Deksametazonun (0.15 mg/kg IV) anti-inflamatuvar etkisi antibiyotik öncesi verildiğinde, H.influenzae tip b’nin neden olduğu menenjitlerde işitme kaybını ve diğer nörolojik sekelleri belirgin olarak azalttığı gösterilmiştir.Çocuk Dergisi 14(3):95-99, 2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır