2 Nisan 2019 Salı

Hemolitik üremik sendrom (HÜS)

Mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böbrek yetersizliği.
Enfeksiyon ilişkili HÜS çocuklarda akut böbrek yetersizliğinin en sık nedenidir. En sık enfeksiyon etkeni  Shiga Toksin üreten E.Coli.

HÜS tipik olarak STEC) neden olduğu kanlı ishal sonrası gelişen bir hastalıktır..
 STEC enfeksiyonu sırasında lökositoz saptanması ve antimotilitik ilaç kullanılmasının HÜS riskini arttırdığı bildirilmektedir .

HÜS geliştikten sonra hastanın idrar çıkışı azalmaya başlar ve soluklaşır.
Hastada Coombs negatif hemolitik anemi, trombositopeni, laktat dehidrojenaz (LDH) yüksekliği, haptoglobulin düşüklüğü ve çeşitli derecelerde renal yetersizlik laboratuvar bulguları saptanır. Periferik yaymada parçalanmış eritrositler, şistositler gibi hemolitik anemi bulguları, trombositopeniye ait bulgular saptanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...