19 Nisan 2019 Cuma

proteinüri


Sağlıklı insan günde idrarla en çok 150 mg protein kaybeder
Proteinüri – İdrarla protein kaybı > 150 mg/gün

Proteinüri:

1- Geçici (fonksiyonel) proteinüri: < ++ : ateş. egzersiz, İYE, hematüri, dehidratasyon, KKY, konvülsiyon, soğuk hava

2- Ortostatik (fizyolojik) proteinüri :

Sabah ilk idrarı (kalkar kalkmaz) ve 4-6 saat sonraki  idrar bakısında sabahki idrarda proteinüri olmayıp, sonraki idrarda proteinüri  olması tanıyı destekler


3-persiste:
Glomerüler proteinüri : NS, MPGN, İgA nefropatisi, hep B
sekonder: APSGN, Kollejenozlar,infeksiyon, reflü nefropaitsi, ilaçlar
Tübüler proteinüri : wilson, herediter fruktoz intol, galaktozemi.Dipstikle Değerlendirme :

• Negatif : sarı renk
• Eser : 10-30 mg/dl
• + : 30-100 mg/dl
• ++ : 100-300 mg/dl
• +++ : 300-1000 mg/dl
• ++++ : > 1000 mg/dl

Yalancı pozitiflik:
 yoğun idrar
 alkali idrar (pH>8)
 gross hematüri
 piyüri, bakteriüri
 idrar içinde dipstiğin çok bekletilmesi ,  okumanın geciktirilmesi
 fenzopiridin ve klorheksidin gibi amonyum içeren antiseptikler

En  kesin tanı   24 saatlik idrarda protein ölçümü.

  İdrarla protein kaybı  ≤ 4 mg/m2/saat : normal
 4 – 40 mg/m2/saat : proteinüri ( >150 mg/gün )
 > 40 mg/m2/saat : masif proteinüri

Sabah ilk spot idrarda protein  çocuklarda  ortostatik proteinüriyi ayırt etmede onemli.


Fizik muayenede : tansiyon, ödem, döküntü, eklem bulguları,

Lab:
24 saatlik idrarda protein ,
İdrar kültürü
 Hemogram,
üre, kreatinin,
Albümin,
lipidler
 ASO,
kompleman C3,C4
 ANA, anti dsDNA
hepatit B.Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır