27 Mayıs 2019 Pazartesi

akut sinüzit klinik uygulama rehberi

Majör semptomlar :
Pürülan nazal akıntı
Pürülan veya renksiz postnazal akıntı
Burun tıkanıklığı
Yüzde dolgunluk hissi
Yüzde ağrı veya baskı
Koku almada zorluk
Ateş (akut sinüzit)

 Minör semptomlar :
Baş ağrısı
Kulak ağrısı,kulakta dolgunluk
Ağız kokusu
Diş ağrısı
Öksürük
Ateş (subakut veya kronik sinüzit)
 Halsizlik

* İki majör veya bir majör ile birlikte iki veya daha fazla minör semptom varlığı ARS tanısı koydurur

yüksek doz amoksisilin klavulanat kullanımı açısından değerlendirme :
 • Şiddetli infeksiyon bulguları (ateş ≥ 39°C) olması
 • Süpüratif komplikasyon olması
 • Bakımevinde yaşamak
• İki yaşın altı veya 65 yaşın üstünde olmak
• Yakın zamanda hastaneye yatış öyküsü olması
• Bağışıklığı baskılanmış hasta
• Yakın zamanda antibiyotik kullanımı olması

birinci basamak tedavide pnömokoklardaki yüksek direnç oranı nedeniyle makrolidler (klaritromisin ve azitromisin) önerilmez

salin nazal  irrigasyonun antibiyotik kullanımını ve işgücü kaybını azalttığı bildirilmiştir

topikal veya oral dekonjestanların veya antihistaminiklerin destek tedavisinde kullanılması güçlü öneri, düşük-orta derecede kanıt kalitesi ile önerilmemektedir

Nazal kortikosteroidler antiinflamatuar etki ile mukoza ödemini azaltır, drenajı sağlayarak ılımlı semptomatik iyileşmeye neden olur. Özellikle allerjik rinit öyküsü olan hastalarda intranazal kortikosteroid kullanımı zayıf öneri- orta derecede kanıt kalitesi ile destek tedavisi olarak önerilmektedir

Birinci basamak tedaviyle klinik iyileşme olmayan hastalarda infeksiyon dışı nedenler ve direnç akla getirilmelidir. Öncelikle tedavi dozları gözden geçirilmeli, alerji sorgulanmalıdır.
Geniş spektrumlu yeni bir antibiyotik için  değerlendirilmelidir.


ANKEM Derg 2014;28(Ek 2):12-17

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır