25 Mayıs 2019 Cumartesi

STATUS EPİLEPTİKUS YÖNETİM VE TEDAVİ SE nöbetinde uygun ve zamanında tedavi morbidite ve mortaliteyi azalttığından, SE tedavisinde amaç nöbetin  hızla sonlandırılmasıdır.

İlk 5 dk içinde yaşamsal fonksiyonların desteklenmesi için havayolunun açılması ,  solunumun desteklenmesi, %100 oksijen verilmesi, gerekirse entübasyon için hastanın değerlendirilmesi gereklidir.

Hasta monitörize edilerek ateş, nabız, solunum, TA, SpO2 , EKG, parmak ucu kan şekeri ve vücut ısısı ölçülmelidir.

 İlk 15 dk. içinde nöbetin durdurulmasına yönelik ilaç başlanmalıdır.
 İlk sıra ilaçlar olan Benzodiazepin grubundan biri ile (MİDAZOLAM, DİAZEPAM)  başlanır .
midazolam 0.1-0.2 mg/kg İV, 0.2 mg/kg nazal,
 Diazepam 0.3-0.5 mg/kg İV . 0.5 mg/kg rektal..

 Nöbet durmadığında uygulanmış ilacın aynısı ya da bir diğeri 5-10 dakika sonra bir kez daha tekrar edilir.

 İlk 15 dakikalık girişim döneminde hasta sürekli monitorize edilmeli, tekrar tekrar değerlendirilmeli entübasyon ihtiyacı gözden geçirilmeli ve tespit edilen metabolik sorun varsa düzeltilmelidir.

Pridoksin kullanımı iki yaşın altında SE ise akılda bulundurulmalıdır.

 SSS enfeksiyonu şüphesi olan olan hastada BOS örnekleme beklenmeden ilk doz tedavileri verilmeli,
menenjit şüphesi varsa Seftriakson 100 mg/kg/gün i.v./i.o,
 ensefalit şüphesi varsa asiklovir 1500 mg/m2 /gün veya 30mg/kg/gün i.v./i.o ilk dozu uygulanmalıdır.

Uzamış status epileptikusta (15-60 dakika ikinci Faz- 15 dakikadan sonra hala devam eden nöbette) ikinci sıra ilaçların IV infüzyonu yapılmalıdır.

 Fenitoin 15-20 mg/kg/doz i.v.,
 Nodyum valproat 20-30 mg/kg/doz i.v.,
 Levatirasetam 30-60 mg /kg/doz i.v. ve
 Fenobarbital 15-20 mg/kg /doz i.v.

bu aşamada tercih edilebilecek anti-epileptik ilaçlardır.

Bu aşamada etyolojiye yönelik tam kan sayımı, kan şekeri, elektrolitler, kan gazı, antiepileptik düzeyi (aldığı tedavi varsa), toksik tarama (zehirlenme şüphesi varsa), kan idrar dışkı BOS kültürleri (ateş ve enfeksiyon şüphesi varsa), karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, metabolik testler (1 yaştan küçük bebekse ya da metabolik hastalık şüphesi varsa) ve hasta stabil olduktan sonra, mümkünse ilk 60 dakika içinde, öncelikle BT çekilmesi planlanmalıdır.

 Bir saatten uzun süren dirençli SE tedavisinde (Yoğun Bakımda Tedavi) ikinci sıra ilaçlardan verilmeyen verilir ya da aynı doz veya yarı dozda tekrar edilebilir.

 Bu aşamadan itibaren uygulanacak üçüncü sıra ilaçlarla tedaviler SE’ta  nöbet kontrolünü sağlamada daha az etkindir

Hastada halen nöbet devam ediyorsa anti-epileptik ilaçlar sürekli infüzyon şeklinde kullanılarak koma indüksiyonu yapılmalıdır.

 Midazolam i.v. infüzyon, sodyum valproat i.v. infüzyon, topiramat NG yolla, tiopental sodyum i.v. infüzyonu bu aşamada kullanılabilecek antiepileptik ilaçlardır.63.pediatri kongresi konusma özetleri
https://www.journalagent.com/tpa/pdfs/TPA_54_SUP_1_1_63.pdf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır