25 Mayıs 2019 Cumartesi

Demir Eksikliği Anemisi tedavi

 Demir eksikliğinin önlenmesinde ve tedavisinde et ve et ürünlerinin tüketimini arttırılması önemlidir.
Demir açısından zengin  besinler  et, yumurta, iyi pişmiş kuru baklagiller, yeşil sebzeler ve kuru meyvelerdir.

Demir preparatları +2 ferröz veya +3 ferrik şekilde olabilir.
Tedavide  önemi olan +2 değerlikli ferröz demirdir.
Oral tedavide en sık kullanılan iki değerlikli ferröz demir preparatları ferröz sülfat, ferröz glukonat, ferröz fumarat ve ferröz süksinatdır.

Ferröz sülfatın ( Ferrosanol®) emilimi çok iyi, biyoyararlanımı yüksektir, fakat gastrointestinal sistemde iritasyon, konstipasyon, bulantı, kusma ve epigastrik ağrı gibi yan etkileri olabilmektedir.

En sık kullanılan tedavi dozu günde 3-6 mg/kg’dır.

Demir emiliminin hızı aneminin ağırlığına da bağlıdır.
Tedavinin ilk ayında en yüksek değerlere ulaşmaktadır.
Hastalarda gözlenen huzursuzluk, iştahsızlık ve halsizlik gibi bulgular tedaviye başlanmasıyla birlikte hızla kaybolur.
 Tedavinin başlangıcından itibaren 7-10. günler arasında retikülosit artışı görülür. hemoglobinde bir ayda 1mg lık artış olur .Tedaviye 2 ay daha devam edilir. tedavi süresi 5 ayı geçmemelidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...