17 Haziran 2019 Pazartesi

ÇOCUKLARDA YAŞAM DESTEĞİNDE KULLANILAN İLAÇLAR


1- ADENOZİN: 

DOZ:
İlk Doz: 0,1 mg/kg hızlı puşe (En yüksek doz 6 mg)
İkinci Doz: 0,2 mg/kg hızlı puşe (En yüksek doz 12 mg)

ENDİKASYON:
Supraventriküler Taşikardi

KONTRENDİKASYON:
Astım (Göreceli),
 2. veya 3. Derece AV Blok,
Atriyal fibrillasyon,
 Atriyal flutter,
Sick sinus syndrome,
 Stokes-Adams Attack
Wolf-Parkinson-White syndrome (Göreceli)
prematur Ventriküler kontraksiyonla birlikte semptomatik bradikardi

ÖZEL:
Kalbe en yakın ve en geniş damar yolundan
Mevcutsa santral venöz kateterden
 Çok hızlı verip ve ardından beklemeksizin 5 veya 10 ml serum fizyolojik puşe etmeli.


2- ADRENALİN:

DOZ:
IV  yolla 0,01 mg/kg  (1/ 10. 000’likten 1 dzm/kg)
ET ve SC yolla 0,1 mg/kg  (1/1. 000’likten 1 dzm/kg)
 Yanıt alınamazsa aynı doz 3-5 dk.da bir tekrar edilebilir.
 Tedaviye dirençli bradikardi olgularında o 0,1-0,3 µg/kg/dk hızında devamlı infüzyon

ENDİKASYON:
 Anafilaksi
Akut astım atakları
 Bulgusal bradikardi (Yeterli O2 ve ventilasyona yanıt vermeyen)
 Nabızsız ritimler
 Kalp durması
 Nabızsız elektriksel aktivite
 Ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşikardilerde defibrilasyon işlemleri arasında
 Hipovolemiye bağlı olmayan şok durumları (Hipotansif)
 Zehirlenme/Dozaşımı (Beta bloker, kalsiyum kanal blokerleri
 Krup
Bronşiyolit (kanıtlanmamış)

KONTRENDİKASYON:
Hipovolemik şok
 Hipertansiyon
 Sol ventrikül çıkım yolu darlıkları
 Kokainin neden olduğu ventriküler taşikardi
 Hipotermik hastalarda tekrarlayan dozlarda vermemeli

ÖZEL:
İV yolla mutlaka 1:10.000 lik olmalı, SF ile hazırlanır.
 NaHCO3 ile geçimsiz
SF  ile verilir.
kullanmadan önce ışıktan korumalı


3- AMİODARON:

DOZ:
5 mg/kg bir kaç dk. ile bir saatlik süre içinde infüzyon şeklinde verilir.
 Bu süre VF/Nabızsız VT için hızlı bolus (3 dk.dan az olmamak üzere) şeklinde iken, nabızlı taşikardilerde yavaş infüzyon şeklinde verilmesine dikkat edilmeli.
max doz günlük 15 mg/kg ı geçmemeli.

ENDİKASYON:
Nabızlı Ventriküler Taşikardi
 Nabızsız Ventriküler Taşikardi
Ventriküler Fibrilasyon
 Supraventriküler taşikardi

KONTRENDİKASYON:
 Sinüs nodu işlev bozukluğu
 2. ve 3. Derece AV blok

ÖZEL:
IV hızlı uygulandığında hipotansiyon yan etkisi ile nabızsız arrest dışında çok yavaş uygulanmalı.

4-ATROPİN:

DOZ:
Bulgusal bradikardi tedavisinde  0,02 mg/kg IV/IO
 0,04-0,06 mg/kg ET
 Her doz çocuklarda en fazla 0,5 mg, ergende 1 mg olabilir,
 Günlük toplam doz çocuklarda 1 mg, ergende 2 mg’ı aşmamalıdır (organofosfor zehirlenmeleri hariç)

ENDİKASYON:
AV blok
Vagal uyarı nedeniyle oluşan bulgusal bradikardi .
Asistol ve 60/dk altındaki NEA durumlarında da gözönüne alınabilir.
Organofosfat ve karbamat gibi zehirlenmelerde
 Hızlı ardışık entübasyon işleminde

KONTRENDİKASYON:
Dar açılı glokom
 Taşiaritmiler
Tirotoksikozis
 Obstrüktif gastrointestinal hastalıklarda
  Mesane boynu tıkanıklığı, prostat hipertrofisi, atonik veya hipotonik mesane, diğer obstrüktif üropatilerde;

ÖZEL:
Hipoksiye karşı verilen bradikardi yanıtını baskıladığı için yakından nabız oksimetre ile SpO2 izlemi yapılmalı

5-DOBUTAMİN:

DOZ:
2-20 mg/kg/dk hızında arzu edilen etkiyi sağlayacak en yavaş infüzyon hızında verilir.

ENİKASYON:
 Konjestif kalp yetmezliği
 Kardiyojenik şok

KONTRENDİKASYON:
Hipovolemik şok
Hipertansiyon
Sol ventrikül çıkım yolu darlıkları (İdiopatik hipertrofik subaortik stenoz, Valvüler aortik stenoz)  Kardiyak tamponad olgularında tamponad giderilmeden kullanılmamalıdır.
Tedavi edilmemiş atrial fibrilasyon ve atrial flutter
Diğer aritmiler
Trisiklik antidepresan zehirlenmesi

ÖZEL:
NaHCO3 ile geçimsiz
Hipovolemik durumlarda öncelikle hipovolemiyi düzelt.
damla infüzyonla verilmeli

6-DOPAMİN:

DOZ.
2-20 mg/kg/dk hızında arzu edilen etkiyi sağlayacak en yavaş infüzyon hızında verilir.

ENDİKASYON:
Hipovolemik olmayan şok olgularında hemodinamik denge bozulmuşsa
Hipovolemiye bağlı olmayan hipotansiyon olgularında
 Miyokardiyal işlevleri bozulmuşsa
Kardiyojenik şokta
Septik şokta
Kalp yetmezliğinde

KONTRENDİKASYON.
Hipovolemik şok (Hipovolemi düzeltilmeden kullanılmamalıdır)
 Sol ventrikül çıkım yolu darlıkları (İdiopatik hipertrofik subaortik stenoz, Valvüler aortik stenoz)  Ventriküler fibrilasyon
 Düzeltilmemiş taşiaritmiler
Diğer aritmiler
 Feokromasitoma
 Hipertroidi, tirotoksikoz

ÖZEL:
NaHCO3 ile geçimsiz
Damar dışına kaçmamasına son derece önem verilmeli
İnfüzyon 3 günden fazla devam ettirilirse “Tiroid işlev testleri” kontrol

7- KALSİYUM:%0,9’luk kalsiyum glukonat,

DOZ:
0,5-2 ml/kg kalp hızı ve ritmi izlenerek çok yavaş bir şekilde IV/IO verilebilir.
Bu doz kalbi durmuş hastalarda 10-20 saniyede, kalp ritmi devam eden hastalarda ise 5-10 dakikanın üzerinde yavaş olarak infüze edilmelidir.

END.
Hipokalsemi
Hiperkalemi
 Hipermagnezemi tedavisinde kullanmayı göz önüne al

KONTREND.
 Hiperkalsemi
 Dijital toksisitesi 
Ventriküler Fibrilasyon (Eğer hiperkalemi nedeniyle oluşmamışsa)

ÖZEL.
CRP da rutinde yeri yok
Hızla puşe etmekten kaçınmalı

8 - LİDOKAİN:

DOZ:
1 mg/kg hızlı IV enjeksiyon ve hemen ardından 20-50 µg/kg/dk hızında infuzyon uygulaması şeklindedir.
 Eğer IV bolus ile infuzyonun başlangıcı arasındaki süre 15 dakikadan daha uzun olursa o zaman tedavi edici kan düzeyinin tekrar elde edilebilmesi için ikinci bir bolus doza (0,5-1 mg/kg) gereksinim vardır.
Endotrakeyal yoldan kullanmak gerekirse dozu 2-3 mg/kg’dır.
 Hızlı ardışık entübasyon için doz 1-2 mg/kg IV

ENDİKASYON:
 Ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardi
 Geniş QRS dalgalı taşikardiler (Nabızlı)[Nabızlı ventriküler taşikardi gibi)
 Hızlı ardışık entübasyon

KONTREND:
Bradikardi ile birlikte olan geniş QRS dalgalı ventriküler escape atımlar
Wolf Parkinson White, Adams-Stakes sendromu
Yüksek dereceli kalp blokları

ÖZEL.
 Ağır kalp yetmezliği, hipovolemi, şok ve karaciğerle böbrek yetmezliğinde  doz yarıya indirilir.

9- SODYUM BİKARBONAT:

DOZ:
IV / IO yoldan 1 mEq/kg’dır (%8,4’lük solusyonundan 1 ml/kg).  Yenidoğanda osmotik yüklenmeden kaçınmak için sodyum bikarbonat yarı yarıya sulandırılmalıdı

ENDİK:
Uzamış kalp durması (eğer kan gazı ölçümü yapılamıyorsa her 10 dk.da bir yapılması düşünülebilir)  Şiddetli metabolik asidozun olduğu şok durumları (Yeterli solunum desteğine rağmen)
Hiperkalemi
Hipermagnezemi

KONTREND:
Solunumsal ve metabolik alkaloz,
Kalp yetmezliği,
 Hipertansiyon,
 Böbrek yetmezliği,
 Periferal ve akciğer ödemi

ÖZEL:
Damar dışına kaçmamasına son derece önem verilmelidir.
 ASLA endotrakeyal yoldan uygulanmamalı
 NaHCO3 uyguladıktan sonra serum setini ve/veya damar yolunu serum fizyolojik ile yıkamalı


10 - NİFEDİPİN:

Nifedipin (Nidilat)
HT da .

Doz: 0,25-0,5 mg/kg/doz (en çok 10 mg/doz).
Hızlı etki için kapsül delinerek dilaltına damlatılmalıdır.

11- Mannitol 
Doz : Beyin ödemi varsa 20-30 dakikada yavaş infüzyonla verilir.
Başlangıç dozu 0,5-2 g/kg verildikten sonra 0,25-1 g/kg 4-6 saatte bir devam edilir.
 Anüri, intrakraniyal kanama, hipovolemik şok düzeltilmeden, ağır akciğer ödemi ve konjestif kalp yetmezliğinde kullanılmaz.

12-Furosemid (Lasiks Amp) Doz : Başlangıçta 1 mg/kg 1-2 dakikada (en çok ilk doz 40 mg). 20-30 dakikada yanıt alınamazsa 1-2 mg/kg doz tekrarlanabilir (en çok 6 mg/kg/gün).

 13-Aktif Kömür
Doz : 1 g/kg suda çözünerek (en çok 100 g)
 Süt ürünleri ve ipeka şurubuyla birlikte kullanılmaz.

15-Deksametazon (Decort Amp.)
Doz : 0,02-1 mg/kg/gün.

16- Diyazepam (Diazem Amp.)
Doz : 0,05-0,25 mg/kg/doz İV 3-5 dakikada, 15-30 dakikada bir tekrarlanabilir.
Rektal 0,5 mg/kg (1 yaşından küçüklerde 5 mg, 1 yaşından büyüklerde 10 mg)
En yüksek doz: 5 yaş altı için 5 mg, 5 yaş üstü için 10 m

17- Difenilhidantoin (=Fenitoin)
Doz : İlk yükleme dozu 15-20 mg/kg, 1mg/kg/dakika hızından daha hızlı verilemez (15-20 dakikada verilmeli). Devam edilmesi gerekirse 5mg/kg/gün ile devam edilir.

18- Fenobarbital (Luminal Amp)
Doz : Başlangıçta 10-20 mg/kg, gerekirse 15-20 dakika sonra 10 mg/kg/doz tekrarlanabilir.
 İV verilme hızı 1 mg/kg/dakika’yı geçmemeli.

19- Midazolam (Dormicum Amp)
 Doz : İV.-İM.: 0,1 – 0,2 mg/kg (en çok 4 mg).
PO: 0,2-0,4 mg/kg (en çok 15 mg).
 İntranazal: 0,2 mg/kg.

20- Metilprednizolon (Prednol Amp)
Doz : 1-2 mg/kg İV. yavaş (5-10 dakikada) bolus, 4-6 saatte bir tekrarlanabilir.

21-Difenhidramin (Fenotral sirop, Benison Amp)
 Sindirim sistemindeki, kan damarlarındaki ve solunum sistemindeki H1 reseptör bölgeleri için histamin ile yarışır.
Böylece damar içi veya kemik içi yolla antihistaminik gerektiğinde yeğlenmelidir.
 Doz : 1-2 mg/kg/doz, en çok 50 mg/doz uygulanmalıdır.
4-6 saat arayla tekrarlanabilir, günde toplam 300 mg/gün dozunu aşmamaya gayret edilmeli

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır