10 Haziran 2019 Pazartesi

YENİDOĞAN SEPSİSİNDE LABORATUVAR

Hemokültür altın standart.
Pozitif hemokültür  tanı koydurur,  negatif kan kültürü sepsisi ekarte ettirmez.

Lökositoz %50 vakada görülür. tanıda değeri sınırlıdır..
WBC: İlk 24 saat için 30.000/mm3 ,daha sonra 20.000/mm3 e kadar normaldir.

Nötropeni varlığı nötrofiliden daha değerlidir.

İmmatür nötrofil sayısının total nötrofil sayısına oranı (İ/T oranı) yenidoğan sepsisi için en duyarlı göstergedir.
 İ/T oranının özellikle negatif öngörüsel doğruluğu yüksektir. 
Normal değeri doğumda 0,16 iken 60. saatte 0,12’ye düşer;
İ/T > 0,2 olması sepsis için anlamlıdır..

 Bakteriyel enfeksiyonu olan bebeklerin %50’sinde trombosit sayısı < 100.000/mm3 .

C-reaktif protein (CRP):
 Enfeksiyon başlangıcından 4-18 saat sonra ölçülür düzeye erişir ve 8- 60 saatte pik yapar. 
Serum yarılanma ömrü 24-48 saattir. 
Tedaviye yanıt olarak 5-10 günde normale iner ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde kullanılır. Yenidoğanda normali <1 mg/dl.
Annede ateş, EMR, zor doğum, perinatal asfiksi, steroid kullanımı gibi durumlardan etkilenebilir.
  12-24 saat aralıkla ölçümlerde CRP artışı, enfeksiyon tanısında yardımcıdır. Seri bakılan CRP negatif ise sepsis tanısı dışlanır.

Prokalsitonin (PCT): 
Doğum sonrası 24. saatte pik yapar. (1,5-2,5 ng/ml),
 postnatal 48-72. saatte 0,5 ng/ml’nin altına düşer. 
Endotoksinle karşılaşma sonrası 2-4 saat içinde yükselmeye başlar, 6-8. saatlerde pik yapar ve en az 24 saat o düzeyde kalır. 
72. saatten sonra 2- 2,5 ng/ ml üzerinde olması enfeksiyon düşündürmelidir. 

Doğum sonrası artması, preeklampsi, koriyoamniyonit, doğum asfiksisi, kafa içi kanama ve hipokside de artabilir.

İnterlökin-6 (IL-6): 
Bakteri yapılarıyla karşılaşma sonrasında hızla, CRP’den önce yükselir, antibiyotik tedavisine başlanıp inflamatuvar cevap azaldıkça da yine hızla, genellikle 24 saatte normale döner. 
Yüksek negatif öngörüsel doğruluğa sahiptir. 
Eşik değeri 10-500 pg/ml aralığında bildirilmiştir.


Bir bebekte lökopeni, nötropeni,  İ/T nötrofil >0,2,  CRP >1,0 mg/dL,   PCT >2 ng/mL, trombosit sayısı <100.000/mm3 olması sepsis tanısı için anlamlıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır