10 Haziran 2019 Pazartesi

YENİDOĞANDA HİPO-HİPERTROİDİ

Geçici hipertiroidizm:

Annede Graves, Hashimoto varlığı , yüksek doz tiroksin kullanımı,
iyotlu antiseptikler geçici tirotoksikoz tablosu yapabilirler.
Ayrıca biotin tedavisi alan bebeklerde klinik bulgular olmamasına karşın ölçüm yöntemleri ile etkileşim nedeni ile tiroid hormon düzeyleri yüksek ölçülebilir..

En sık neden annenin Graves hastalığıdır.
Tanıda serbest T3 (sT3), serbest T4 (sT4) yüksek, TSH baskılı saptanır.
Kanda polistemi, trombositopeni, hipoglisemi, AST, ALT ve bilirubin yüksekliği gözlenir.

Bebekte intauterin büyüme geriliği, karaciğer ve dalak büyüklüğü, lenfadenopati, uzayan akrosiyanoz, kraniosinostoz, mikrosefali, periorbital ödem ve guatr saptanır.
Diğer belirtiler ve bulgular; canlı bakış, ekzoftalmus, abartılı Moro ve diğer refleksler, iştah artışı, tartı alamama, sık dışkı yapma, kusma, ateş, taşikardi, terleme, sistolik hipertansiyon, supraventriküler taşikardi, kalp yetersizliği, pulmoner hipertansiyon ve şilototaks olarak saptanır


Kord kanında ve yenidoğanda TSHR antikorlarının yüksek bulunması tanıyı kesinleştirir.
 Ayırıcı tanıda doğuştan viral enfeksiyonlar, sepsis, doğuştan kalp hastalıkları, narkotik kesilme tablosu akla gelmelidir. Olgular infantil kolik tablosu ile karışabilir.

b) Geçici hipotiroidizm:

Dünyanın bir çok ülkesinde doğuştan hipotiroidi tarama programlarının başlatılmasıyla birlikte hipotiroidi olgularında artış yaşanmaktadır.
Tarama ile ya da hormon ölçümleriyle tanı alan olguların bir kısmı geçicidir .

 Yenidoğan geçici hipotiroidisi nedenleri :

a. Birincil hipotiroidi :
İyot eksikliği İyot yüklenmesi Annede hipotiroidi Annenin metimazol, propiltiurasil, lityum, D-pensilamin kullanımı
Erken doğum, düşük doğum ağırlığı, intrauterin büyüme geriliği

b. Santral hipotiroidi:
Dopamin, oktreotid, kortikoid, morfin ürünleri kullanımı
 Kritik hastalık tablosu
Kardiopulmoner by-pass sonrası
Derin hipotermi uygulanması
Tedavi edilmeyen Graves’li anne bebekleri.

Bebeklerde etiolojiye yönelik öykü alınır,
 sT3, sT4 TSH, tiroglobulin ve idrarda iyot ölçümleri yapılır.
Tiroid ultrasonografisi ve tiroid sintigrafisi yapılır.

Venöz kan TSH değeri <6 mU/L ise normal kabul edilir,
 6–20 arasında ise izlenir ve 2 hafta sonra kontrol edilir,
TSH  >20 ise tedavi başlanır.Turk Pediatri Ars 2019; 54(1): 3–12

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır