16 Ağustos 2019 Cuma

hemogram değerlendirme

 Çocuklarda lökosit değerleri yaşa bağlı değişkenlik gösterdiğinden her yaş için normal aralığı vardır.
YD da 30.000 4 kada r normal.
4 yaşa kadar 15 bin , > 8 yaş 13.000
Stres, enfeksiyon, enflamasyon, myeloproliferatif hastalıklarda dolaşıma myeloid öncülleri çıkarsa buna formülde sola kayma denir.
Çocuklarda 4 ay- 4 yaş arasında geçirilen viral enfeksiyonlar ve sık tekrarlanan aşılamaya bağlı aşı yanıtının etkisiyle fizyolojik lenfositoz izlenir  Büyük çocuklarda ve adelosanlarda tekrar nötrofil hakimiyeti izlenir.
 Trombosit değerleri yaşla fazla değişkenlik göstermeyip  <150 bin/mm3 : trombositopeni,
> 400 bin/mm3 trombositoz.


ne zaman  PY isteyelim?
MCV <70 , >100 fl (yeni doğanlar hariç)
 RDW > %16
Lökosit < 3000,    > 11.000/mm 3
Trombosit  < 100.000,    >700.000/mm 3
 Eozinofil  > % 10
Bazofil  > % 3.5
Uyarı varlığı: blast, eritroblast, trombosit kümesi, immatür granülosit, atipik lenfosit,
Lökosit formülü rapor edilmediğinde
Trombosit sayısının kontrolünde,


ESX3= Hb
HbX3=Hct

Mentzer indeksi:
MCV/RBC <13 talasemi taşıyıcı
MCV/RBC >13 demir eksikliği anemisi

Hiperlipidemi, ikterik örnekte Hb ↑,

Hct: Eritrosit (milyon) x MCV ÷ 10

MCV: Yüksek lenfosit sayısı, Hiperglisemi de MCV ↑

RDW‐CV: % 14,
RDW‐SD: 45 flt
 Mikrositozla seyreden anemilerin ayırıcı tanıda,
 DEA : RDW artmış , β‐talasemi taşıyıcılığında normal,


MCH indirekt ölçüm (HbX10÷RBC)  = 30‐34 pg
MCHC indirekt ölçüm (HbX10÷Hct)  = % 30‐36   * daha çok cihaz kalibrasyonudda

HB:

YD :13.5-16.5
 1-3 ay: 9-10   (11.5-14 )
 3-6 ay : 9.5 - 11.5
 0.5-2 yaş : 10.5-  12
 2-6 yaş  : 11.5- 12.5
 6-12 yaş: 11.5-13.5


MCV:

Yenidoğan:  95-  105
0.5-2 yaş:  70 78
2-6 yaş:  75 -81
6-12 yaş : 77- 86


Hematokrit : eritrosit (milyon) x MCV ÷ 10


Ne Kadar Sürede Analiz?‐Örnekler oda ısısında ortalama 3‐7 gün arasında bekletilmiş, Her gün bir kez sayım yapılmış
 Hb, eritrosit ve MCH 7 gün,
Lökosit sayısı 3 gün,
Trombosit sayısı 4 gün boyunca stabil,
MCV, MPV, Hct ve RDW’nin arttığı,
MCHC’nin iki gün sonunda azaldığı..   Gulati GL, , Arch Pathol Lab Med 2002 15
Prof.Dr. Tiraje Celkan sunumundan
-------------------------------------------------


Anemi Kriterleri (DSÖ)
 Erkekler < 13 g/dL,
 Kadınlar < 12 g/dL,
 6 ay ile 6 yaş arası çocuklar < 11 g/dL
 6-14 yaş grubu < 12 g/dL
 Gebelerde 2. trimesterden itibaren < 10,5 g/dLRDW İndeksi [MCV / Eritrosit sayısı (milyon)] x RDW < 220 ise talasemi taşıyıcılığı


Hct = RBC x MCV


MCH = Hgb / RBC  hipokromi parametresi

MCHC = Hgb / Hct  =  % 30- 36. * cihaz kontrol parametrsi

Periferik Yayma Kriterleri
 MCV<70, >100 fl (Yenidoğan hariç)
 Plt < 100 bin/mL veya >700 bin/mL
 WBC < 2.5 bin/mL veya > 20 bin/mL
 RDW > % 18
Eozinofil > % 25
 Bazofil > % 3.5
 Kan sayım cihazının verdiği “ blast, immatür granulosit, varyant lenfosit , trombosit kümesi, dimorfik populasyon ” gibi uyarı mesajlarının olduğu durumlarda gözle değerlendirme yapılmalıdır.


Dr.Haluk Mekik sunumundan
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır