17 Eylül 2019 Salı

sürekli huzursuz, ağlayan çocuğa yaklaşım

Baş-Boyun :

1. Meninjit   a
2. Kafatası kırıkları /subdural hematoma
3. Ağızda yabancı cisim
4. Herpes stomatit,
5.Herpanjina
6.Glokom. Gözde yabancı cisim (en çok kirpik) b
7. Korneal abrazyon  b
 8. Otitis media b
9. Caffey's hastalığı (infantil kortikal hiperostozis)
10. Çocuk istismarı a
11. Prenatal/perinatal kokaine maruziyeti

 B. Mide-Barsak

 1. Hava yutma (uygunsuz besleme/ gaz çıkartma yöntemleri)
2. Gastroenteritis b
3. İnvajinasyon, Volvulus , Apendisitis a
4. Kabızlık
5. Anal fissür b
6. 7. İnek sütü proteini intoleransı Laktoz intoleransı
8. Gastroözefageal reflü/özefajitis

C. Kalp-Damar-Akciğer :

1. Konjestif kalp yetmezliği a
2. Supraventriküler taşikardi a
3. Aorta koarktasyonu a
4. Pulmoner arterden sol pulmoner arterin çıkış a nomalisi a
5. Pnömoni

 D. Boşaltım sistemi

1. Testis torsi yonu
2. İnkarsere herni
3. İdrar yolu enfeksiyonu

E. Cilt:

 1. Yanık
2. Parmak, penis gibi çıkıntılı bölgelerin bir madde ile dolanması ( K ı l t u r n i k e s i s e n d r o m u g i b i )
3. pişik, Dermatit
4. Böcek ısırması

 F. Kas-İskelet

1. Çocuk istismarı a
 2. Düşmeye bağlı ekstremite kırıkları , Yumuşak doku hasarı
3. Septik Artrit/Osteomiyelit, Sellülit,

G. Toksik/metabolik

 1. İlaçlar: antihistaminikler, atropin ve türevleri , adrenerjikler, kokain (pasif alım dahil), aspirin, narkotik yoksunluk sendromu a
 2. Metabolik asidoz is, hipernatremi, hiponatremi, hipokalsemi, hipoglis emi a
 3. Boğmaca aşısı tepkileri

H. Çeşitli
 1. Kawasaki hastalığı
2. Yetersiz beslenme veya açlık
3.Orak hücreli anemi krizi
 4. Diş çıkarma

a: hayati önem
b en sık


Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ
 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Çocuk Acil Tıp Birimi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...