4 Aralık 2019 Çarşamba

Allerjik rinit (AR).


burun ve damakta kaşıntı ve hapşurma, burunda akıntı ve burun tıkanıklığıyla seyreden , nazal mukozanın inflamatuvar bir hastalığıdır
Postnazal akıntı, öksürük, sinirlilik ve yorgunluk diğer yaygın belirtilerdir.
Hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntının en az ikisinin varlığı AR tanısını akla getirmelidir.
Burun tıkanıklığı, hastaları en çok rahatsız eden semptomdur.
Bazı küçük çocuklarda, genellikle sık sık sümkürme, öksürme ve boğaz temizleme hareketleri görülür.
Allerjik rinit, allerjenlerle bağlı olarak mevsimsel (çimen, çayır poleni) veya perennial (ev tozu, küf ) bağlı (yıl boyu) tipte olabilir.
Allerjik konjonktivit eşlik edebilir.
Üst hava yolunda kronik inflamasyon adenoid ve tonsiller hipertrofiye neden olur, hastalar konjonktivit, öksürük, sinüzit, tekrarlayan otit, nazal konuşma ve horlama yakınması ile başvurabilirler.
Bazı hastalarda göz altına morluk ve burunda alerjik selam denilen çizgilenme olur.
Burun akıntısı serözdür, pürülan olması enfeksiyonu gösterir.
Çocuklar semptomları net olarak söylemeyebilirler,
boğaz temizleme, burun çekme, ağız solunumu yapma, ağız kokusu sorulmalı,
ek olarak öğrenme ve dikkat problemleri, uyku bozukluğu, okul başarısızlığı, yorgun ve sinirli olma hali sorgulanmalıdır.
Deri prik testi, zorunlu olmamasına rağmen önemlidir, genelde 2 yaştan sonra kullanılır,
test polenlerin yoğun olduğu dönemde yapılmaz.
serumda spesifik İgE benzer sonuclar verir, kullanılan ilaçlardan etkilenmemesi gibi avantajı vardır.
Ancak serum düzeyi hastalık şiddeti ile korele değildir.
Hastaların %60 ına alerjik konjoktivit eşlik eder.
Astıma eşlik etme %10-40 tır ve AR astım tedavisini zorlaştırır
AR, östaki tüp disfonksiyonu ile ilişkilidir ve efüzyonlu otitis mediaya neden olur.
nazal konjesyon osteomeatal komplexi tıkayarak sinüzite zemin hazırlar.
ted:
H2 antihistaminikler: hapşuruk, göz kaşıntısı akıntısına etkili.
Nazal kortikosteroidler allerjik rinit tedavisinde en etkili ilaçtır,
rinit semptomlarının tamamını kontrol eder.
Terapotik düzeye 7 saat içersinde, maksimum düzeye 2 haftada ulaşırlar .
Montelukastın gün içi nazal konjesyon skorlarında, rinore, kaşıntı ve hapşırmada plaseboya göre etkin olduğu gösterilmiştir. özellikle mevsimsel AR de etkili.
kısa süreli kullanılan topikal dekonjestanlar; burun konjesyonu ve tıkanıklığının giderilmesinde faydalıdır.
Nazal yıkamanın AR’li hastalardan burun tıkanıklığının giderilmesinde, lokal tedavilerinin etkinliğini artırılmasında etkili olduğu gösterilmiştir.
Günümüzde immünoterapi AR’te astıma ilerleyişi engellediği, yeni allerjen duyarlanmayı önlediği ve hastalığın seyri üzerine klinik etki sağladığı çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır