4 Aralık 2019 Çarşamba

İNFANTİL KOLIKTE İLAC TEDAVİSİ


Simetikon mukusun yüzey gerilimini azaltır ve bağırsak gazlarının kolay atılımını sağlar. Emilmediği için sistemik yan etkisi yoktur. Plasebo ile karşılaştırılan çalışmalarda belirgin bir etkinlik saptanmamıştır
Anne sütü alan bebeklerde koliğin daha az görüldüğünü bildirilmiştir
Bazı probiyotiklerin yenidoğan döneminden itibaren kullanılabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Ancak bu çalışmaların çoğunun probiotik firmaları tarafından desteklenmiş olması ve çalışma gruplarının benzer olmaması bu kanıtın geçerliliğini azaltmaktadır.
Tedavi için standart bir miktar tespit edilemediğinden çok miktarda verilen bitki çaylarının bebeğin süt alımını azaltabileceği de önemli bir sorundur.
İnfantil kolik tedavisinde davranışssal uygulamalarının diğer yöntemlerden daha etkin olduğu bildirilmektedir .
Beş S yönteminin
Swaddling (kundak),
Side or stomach yan/yüzükoyun yatırma),
Sound (ses),
Swinging (sallama),
Sucking (emme/emzik)] ilaçlardan önce kullanılmasının daha uygun olduğu ileri sürülmektedir
Kundak yapmanın beyni iç ve dış etkilerden koruyarak, uyaranları azaltarak kolik bulgularında azalmaya neden olduğu ileri sürülmüştür..
Çocuk Dergisi 17(2):53-60, 2017

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...