9 Mart 2020 Pazartesi

STATUS EPİLEPTİCUS TEDAVİSİ

SE yönetimi ve tedavisi :
Tedavide amaç klinik ve elektriksel olarak nöbet aktivitesinin hızlı sonlandırılmasıdır.
 Bu morbidite ve mortalitenin azaltılması için önemlidir. Yaşamsal fonksiyonların desteklenmesi; havayolu açıklığının sağlanması, aspirasyon, solunumun kontrolü ve desteklenmesi, monitörizasyon ve uygun damaryolu sağlanması tedavide ilk yapılması gerekenlerdir.

SE’de nöbetin durdurulması asıl amaçtır.
 İlaç seçiminde ilaçların yan etkilerinin kabul edilebilir ve güvenli sınırda olması önemlidir. Tedavinin ilk basamağında benzodiazepinler bulunur.
 Bu grup ilaçların intravenöz (IV), intramüsküler (IM), rektal, intranazal (IN), intrabukkal (IB), intraosseöz (IO) olarak uygulanabilme kolaylığı vardır.
Hızlı ulaşılabilecek, hazırda mevcut olan ilacın seçimi, uygun dozda uygulanması önemlidir.
 IV/IO verilecek ilaçlar yavaş puşe edilmelidir.

Benzodiazepinler solunum depresyonu, apne ve hipotansiyon yapabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Diazepam veya midazolam kullanılabilir.
Yaşa ve kiloya göre doz ayarlaması yapılıp 5-10 dakika ara ile tekrarlanabilir.

Midazolam IV olarak 0.1-0.2 mg/kg/doz;
 IM, IB, rektal olarak 0.3-0.5 mg/kg /doz uygulanabilir.

 Diazepam IV: 0.2 – 0.3 mg/kg/doz verilebilir.
IV olarak bir dozda verilebilecek maksimum miktar midazolam için 5 mg’ı, diazepam için 10 mg’ı aşmamalıdır.

Hasta ilk 15 dakikalık girişim döneminde sürekli monitorize edilerek değerlendirilmeli, entübasyon ihtiyacı gözden geçirilmeli, metabolik bozukluklar açısından kalsiyum, magnezyum, sodyum, glukoz gibi elektrolitler kontrol edilmeli ve tespit edilen sorunlar düzeltilmelidir.

Piridoksin iki yaşından küçük SE durumlarında akla getirilmeli, 100 mg IV/IO olarak verilebileceği hatırda tutulmalıdır.
 SSS enfeksiyon şüphesi olan hastalarda BOS örnekleme sonucu beklenilmeden ilk doz tedavi verilmelidir.

İlk basamak tedaviye rağmen devam eden SE durumlarında uzamış ilaç tedavisi sözkonusudur (15-60 dakika).
Uzamış SE tedavisinde kullanılan ikinci faz nöbet ilaçlarının birbirine üstünlüğünü gösteren kanıt yoktur.
 Fenitoin , sodyum valproat , levatirasetam ve fenobarbital uygulanabilen ilaçlardandır.
Uygulama sırasında fenitoin infüzyonunun hipotansiyon, bradikardi ve kardiak disritmi yapabileceği;
sodyum valproat infüzyonu ile hiperamonyemi, hepatotoksisite, agranulositoz görülebileceği bilinmelidir.
Sodyum valproat metabolik hastalığı olan hastalarda ve 2 yaş altında tercih edilmemelidir.

İlk saat içinde nöbetin durdurulması ve hastanın stabilizasyonu için gerekenler gecikilmeden yapılmalı; öykü ve bulgulara göre olası SE etiyolojisi belirlenmeli; buna yönelik laboratuvar inceleme, görüntüleme ve girişimler planlanmalıdır.

MARMARA PEDİATRİ GÜNLERİ 2020


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır