18 Ocak 2019 Cuma

notropeni- lokopeni


Nötropeni: 

<1 yaş: 1000,
> 1 yaş: 1500 altında olması
<500 ağır nötropeni.
Konjenital , edinsel olabilir.
1-Enfeksiyon:  EBV, CMV, kızamık, rubella, su çiçeği, roseola infantum  viral enfeksiyonlara ilk 2 gun görülür , 7 güne uzayabilir.
2-. İlaçlar : penisilin, sefalosporin,  aminoglikozit,antiinflamatuvarlar, tbc ilaçlar, antipsikotik antrikonvulsan,
3- Kemik iliği infiltrasyonu
  4-Retiküloendotelyal sekestrasyon 
5- Beslenme eksiklikleri
6- Otoimmün nötropeni.

Lökopeni:

lökosit sayısının 4000 µL’nin altında olmasıdır .
Çocuklarda lökopeni çeşitli nedenlere bağlı gelişebilmektedir. 
Çocukluk çağında geçici lökopeninin en sık nedeni enfeksiyon ve ilaçlardır.
Malnütrisyon ve vitamin B12 eksikliği de lökopeniye neden olabilir.

Lökopeni nedenleri:
Enfeksiyon ajanlarından bakteriler , tüberküloz, brucella, tularemi, tifo, , mantarlar (histoplazma), parazitler (malarya, leişmanya), riketsiya,  virüsler CMV, EBV, HIV   en sık virüsler nedendir.
 Lökopeni viral enfeksiyonların genelde ilk günlerinde başlamakta ve 3-6 gün içinde düzelmektedir. Antiepileptik, antipsikotik ve beta-laktam antibiyotik kullanımı lökopeniye neden olabilmektedir. Beslenme yetersizliğine bağlı gelişen Vitamin B12 eksikliği lökopeni yapabilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır