5 Şubat 2019 Salı

Çocuklarda İdrar Yolu EnfeksiyonlarıAsemptomatik bakteriüri:
Enfeksiyona sebep olmayan bakteriüri tablosudur. Okul çağı kız cocuklarında ve aralıklı kateter yapılan cocuklarda sıktır ve tedavi gerektirmez.

İdrar akımında süreklilik  ve üroepitel doku bütünlüğü İYE  koruyucudur.

Eskiden geçirilen İYE  sonrası oluşan renal skarlar VUR a bağlanırdı ve proflaktik antibiyotik tedavisinden cerrahiye kadar uzanan bir tedavi protokolu uygulanırdi. Bugün bu skarların çoğunun konjenital yapısal böbrek anomalileri olduğu gösterildi.

İYE de Risk Faktörleri :
İki yaş altında sık bulgu ateştir.  Ateş odağı saptanamayan hastalarda İYE mutlaka akla gelmelidir. <1yaş. , >39 ateş ve 24 saatten uzun sürmesi , başka ateş odağı bulunamaması ve erkek cocuklarda sünnetsiz olması durumunda  İYE akla gelmelidir.
Erkek çocuklarda fizyolojik fimosis, kız çocuklarda kısa üretra ve labial adezyon  İYE riskini artırır.

 Okul çocuklarında ertelenmiş işemeye bağlı tam boşaltılamaması İYE riskini arttırır.

Kabızlık ta mesanede idrar rezidüsüne sebep olup İYE riskini artırır.

İdrada mikoskopik idrarda >5 lökosit : pyüri.
Pyüri ye  eşlik eden lökosit esteraz ve nitrit pozitifliği İYE .
Nitrit(+) liği İYE için spesifiktir .  ancak idrarın 4 saat mesanede kalması gerekir. Süt çocuklarında negatif olabilir.
Klebsiella ve enterokoklar nitrit pozitifliği yapmazlar.

İYEde kesin tanı kültürdür.
Suprapubik aspirasyonla alınan her üreme anlamlıdır.
Kateter ya da orta akım idrarında 50 bin/mm3 tek tip üreme anlamlıdır.
YD, süt çocuğu, üriner sistem anomalisi, immun yetmezlik, antibiyotik alanlarda  ve atipik patojenlerin üremesi  durumunda 1.000-10.000  üreme anlamlı.

Koagulaz negatif staf.  ya da corinabacterium üremesi  kontaminasyon düşündürür.
 İdrarda maya görülmesi bez dermatiti yoksa anlamlıdır. 
YD da antibiyotik kullanımında, anatomik bozukluk varlığında, candida enfeksiyonu önemsenmelidir.

Spina bifida ,meningomyelosel  nedeniyle opere olmuş, nörojen mesane disfonksiyonu olan hastalar ve aralıklı kateter takılan çocuklarda asemptomatik bakteriüri sıktır, kültürde her üreme anlamlı kabul edilmemeli, İYE semptomları varsa  ateş, yan ağrısı, idrar renginde bulanıklaşma ve pyuri varsa İYE kabul edilmeli.

 Pyelonefrit tedavisinde oral ya da İV antibiyotik kullanımının ateşi düşürmede ya da skar gelişimini önlemede farkı olmadığı gösterilmiş.
Ancak oral alım yoksa, ağır hastalıkta, hasta uyumsuzluğunda İV başlanıp tedaviye cevap alınınca oral tedavi ile devam edilebileceği bildirilmekte.

2 yaş altında pyeloneftitte 7-14 günlük tedavi.
Ateşsiz sistitte 3-7 günlük oral tedavi yeterlidir.

Tedavide en sık  Po: amoksilin/klavunat 50-100mg/kg / gün,iki doz
Sefiksim 8 mg/kg /gün. tek doz
İV: sefotaksim 100mg/ kg/ gün üç doz
Seftriakson 50 mg/ kg / gün tek doz
Amikazin 15 mg/ kg / gün  tek doz.

 Aminoglikozit kullanımında günlük tek doz ile üç doz kullanımı arasında klinik semptomların gerilemesi açısından fark olmadığı gösterilmiş.

tedavi sonrası 1-2 hafta içinde usg kontrolu önerilir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır