22 Mart 2019 Cuma

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

Demir preparatları +2 ferröz veya +3 ferrik şekilde olabilir.
 Ferrik şekli emilim için önce ferröz şekle dönmelidir.
Bu nedenle biyolojik olarak önemi olan +2 değerlikli ferröz demirdir.
Ağızdan tedavide en sık kullanılan iki değerlikli ferröz demir preparatları ferröz sülfat, ferröz glukonat, ferröz fumarat ve ferröz süksinatdır.

En sık kullanılan tedavi dozu günde 3-6 mg/kg’dır.

Dozun bölünmesi konusunda da farklı öneriler vardır.
Yapılan çalışmalarda özellikle sindirim sistemi yan etkileri görülen çocuklarda günde tek dozun da etkin olduğu gösterilmiştir.

Askorbik asidin demir emilimini arttırdığı bilinmektedir,

Demir preparatlarına rutin olarak çinko eklemekle ilgili yeterli çalışma henüz yoktur.
 Beslenme yetersizliğinin olduğu bölgelerde, büyüme-gelişme geriliği, yara iyileşmesinde gecikme, bağışıklık sistem bozukluğu sonucu sık enfeksiyon geçirme ile birlikte demir eksikliğinin görüldüğü çocuklarda, kısıtlı laboratuvar imkanları nedeniyle serum çinko düzeyine de bakılamıyorsa demir ve çinko içeren preparatların kullanılmasının fayda getirebilir.

Tedavide 10 gün sonra Hb’de 1 gr/dL veya daha fazla artış gözlenmişse tanı doğru demektir. Bu durumda demir depolarını doldurmak için tedaviye en az iki ay daha devam edilebilir.

Demir eksikliği anemisinin üzerinde en fazla durulan bulgusu nörokognitif sistem üzerine etkileridir.
Demir eksikliği anemisine ilerlememiş DE de mental ve motor işlevlerde bozulmaya neden olabilir ve bu etkiler kalıcı olabilir.
Demir eksikliğinin hangi mekanizmayla nörokognitif bozukluklara neden olduğu tam olarak bilinmemekte.

Son dönemde yapılan bazı çalışmalarda ve 2010 yılında yapılan bir meta-analizde; DEA’nin ateşli konvülziyonla kuvvetli derecede ilişkili olduğu gösterilmiştir                                      Hb(mg/dl)   Hct (%)
6-59 ay arası çocuklar    11                33
5-11 yaş arası çocuklar   11,5            34
12-14 yaş arası çocuklar 12              36
 >15 yaş kızlar                12              36
>15 yaş erkekler             13              39


lab:

 Eritrositler, içlerindeki hemoglobin miktarı azaldığında normalden daha küçük ve soluk görünürler. Bu bulgu tam kan sayımında ortalama eritrosit hacmi (MCV) ve ortalama eritrosit hemoglobininin (MCH) azalmasıyla kendini gösterir.Ortalama eritrosit hemoglobini 27 pg altında ise düşüktür.

 Periferik yaymada ise eritrositler mikrositik ve hipokromdur.

Ortalama eritrosit hacmi ve MCH birbirine koşuttur yani mikrositik eritrositler aynı zamanda hipokromdur.Kan sayımında anemi ile birlikte RDW artışı var ise besinsel eksiklik düşünmek gerekir; birlikte MCV düşük ise demir eksikliği, MCV yüksek ise B12 veya folik asit eksikliği söz konusu olabilir.

Normal bir RDW ve mikrositoz demir eksikliği anemisinden çok talasemi taşıyıcılığını düşündürür.

RDW-CV % olarak verilir. daha güvenilir bir ölçümdür ve >14 ise anormaldir.RDW % > 14

 RBC: düşük

Hb, Htc: yaşa ve cinsiyete göre düşük

 MCV: yaşa ve cinsiyete göre düşük

 MCV alt sınır saptanırken: 70+yaş  ,  < 10 yaş için  ; 10 yaş üstü 80
 (MCV<72 ise genellikle anormaldir)

MCV için üst sınır: 84+yaşx0,6     >6 ay için
 (MCV>98 her zaman anormaldir)

 MCH < 27 pg

MCHC < % 30

Trombositoz

Nadiren: Trombositopeni, lökopeni
Serum ferritin < 12 ng/mL
 Serum demiri: < 30 mcg/dL
 TDBK > 480 mcg/dL
Transferin satürasyonu (Demir/TDBKx100) < %16
 Metzner indeksi (MCV/RBC) > 13


Özdemir N.
Çocuklarda demir eksikliği anemisi

 Türk Ped Arş 2015; 50: 11-9


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır