14 Mart 2019 Perşembe

İLERİ YAŞAM DESTEĞİNDE SIVI TEDAVİSİ VE İLAÇLAR

Kalp Durması ve Yaşam Desteğinde Kullanılan İlaçlar:

ADRENALİN:

Kalp durması olan çocuklarda en sık gözlenen ritim asistol veya bradiaritmidir.
 Epinefrin uygulanması, bu ritimlerin normal ritme dönmesini sağlayabilir.

Etkin yardımlı solunuma ve destekleyici O2 tedavisine yanıt vermeyen ve bulgusal bradikardisi olan çocuklarda,
 epinefrin
damar-içi veya kemik-içi yolla
      0,01 mg/kg (1:10.000'lik solusyondan 1 diziem/kg) veya

 endotrakeyal (ET) yolla
         0,1 mg/kg (1:1.000'lik solusyondan 1 diziem /kg)

verilmelidir.
Bu doz kalp durması devam ederse, her 3-5 dk.da bir tekrarlanabilir.

Epinefrin damar-içi yoldan kullanıldığında sadece 1/10 000’lik epinefrin kullanılmalıdır.
 1/10 000’lik epinefrin elde etmek için ülkemizde mevcut olan epinefrin ampuller şu şekilde sulandırılmalıdır:
 1:1000 1 /1’lik 1,0 mg/ml 10 ml’ye izotonik NaCl ile tamamlanır.
 1:2000 ½’lik 0,5 mg/ml 5 ml’ye izotonik NaCl ile tamamlanır.
1:4000 ¼’lük 0,25 mg/ml 2,5 ml’ye izotonik NaCl ile tamamlanır.

 Asidoz ve hipoksemi katekolaminlerin etkisini azalttığı için solunuma, oksijenizasyona ve dolaşıma büyük özen gösterilmelidir.
Ayrıca dirençli bradikardi olgularında devamlı intravenöz epinefrin uygulaması (0,1-0,2 microg/kg/dk) göz önüne alınmalıdır.
sodyum bikarbonat ile asla bir arada kullanılmamalıdır.
damar dışına kaçması bölgesel iskemiye, doku hasarına ve ülserasyona neden olabilir.

ATROPİN:

AV blok nedeniyle oluşan veya artmış vagal aktiviteye bağlı semptomatik bradikardilerin tedavisinde önerilmektedir.

Önerilen doz 0,02 mg/kg'dır. Bir defada verilebilecek en fazla doz çocukta 0,5 mg, adolesanda ise 1 mg.dır.
Dozlar 5 dk.da bir tekrarlanabilir, ancak verilebilecek en yüksek toplam doz çocuklarda 1 mg, adolesanda ise 2 mg.dır.


KALSİYUM:

asistoldeki hastaların resüsitasyonunda rutin kalsiyum tedavisi yapılması önerilememektedir. Ancak hipokalsemi, hiperkalemide kullanılır.


NaHCO3:

Çocuklarda sodyum bikarbonat tedavisi etkin solutmanın sağlandığı, epinefrinin uygulandığı ve kalp masajının yapıldığı, dolaşımın sağlanabildiği hastalarda ancak uzamış kalp durması olgularında göz önüne alınmalıdır.
Bunun dışında şiddetli metabolik asidozu olan şok tablosundaki çocuklarda, hiperkalemide, hipermagnezemide, trisiklik antidepresan zehirlenmesinde veya diğer sodyum kanalını bloke eden ajanlarla olan zehirlenmelerde önerilmektedir.

 Başlangıç dozu IV veya IO yolla 1 mEq/kg'dır (%8,4'lük solusyonundan 1 ml/kg).

 Eğer hasta yenidoğan ise ozmotik yüklemeden kaçınmak için sodyum bikarbonat sulandırılmalıdır (yarı yarıya sulandırılmalı yani %4,2'lik solusyon haline getirilmelidir).

 Daha büyük bebeklerde ve çocuklarda sulandırılmış sodyum bikarbonat solusyonun kullanılmasının yararlı olduğuna dair kanıt yoktur.

Kalbi durmuş bir çocukta uzamış resüsitasyon girişimi süresince her 10 dakikada bir sodyum bikarbonat tedavisi göz önüne alınabilir.

Sodyum bikarbonat ve kalsiyum,  katekolaminlerle karıştırıldığında birbirinin etkisini azalttığı için her hangi bir resüsitasyon ilacı IV olarak yapıldıktan sonra 5-10 ml serum fizyolojik ile bolus tarzı puşe edilerek serum seti yıkanmalıdır.
kaynak:
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği 2015 güncellemesi
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...