25 Mayıs 2019 Cumartesi

idrar yolu enfeksiyonu


İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi öncesi mutlaka idrar tahlili ve idrar kültürü alınmalıdır, tedavi genellikle eldeki verilerle ampirik olarak başlanır ve kültür antibiyogram sonucuna göre devamı düzenlenir.

 Ampirik tedavi, hastanın yaşı, klinik bulguları ve o bölgenin antibiyotik duyarlılık ve direnç oranları göz önüne alınarak yapılmalıdır.
 Özellikle ilk 3 ayda ürosepsis riski yüksek olduğu için hastane yatışı, yeterli hidrasyon ve ampirik olarak da iv ampisilin ve aminoglikozit veya 2. kuşak sefalosporin tedavisi önerilmektedir.

Ampirik tedavide üç ayın üzerindeki hastalar için 3. kuşak sefalosporinler kullanılmaktadır

 Ateşli, oral alamayan, toksik görünen hastaların da klinik bulguları gerileyene kadar hastanede izlenmesi, sonrasında ayaktan tedaviye devam edilmesi önerilmektedir.

Diğer hastalarda oral ve parenteral antibiyotik tedavisinin etkinliğinin aynı olduğu gösterilmiştir,

 Tedavi süresi 7-14 gün arasında değişir.

 Ateşsiz sistit tedavisinde önerilen tedavi süresi 3-7 gündür.

Koruyucu önlemler olarak kabızlığın önlenmesi ve işeme disfonksiyonunun düzeltilmesi önemlidir. Sünnetin İYE’nun sıklığını azalttığı birçok çalışmada gösterilmiştir.
 Probiyotik ve kızılcık kullanımı bazı çalışmalarda önerilmekle beraber faydaları tartışmalıdır.

63. pediatri kongresi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

QUORUM SENSİNG EO

QUORUM  SENSİNG  inhibisynu yapan esansiyel yağlar: pseudomanas: clove, tarcın  nane, gül, lavanta e.coli: nane, gül, lavanta, biberiye, ıtır